Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 117 | 337-349

Article title

Okoliczności przybycia Misjonarzy i początki seminarium duchownego w Tykocinie

Content

Title variants

EN
He circumstances of the arrival of Vincentian Missionaries and the beginnings of theological seminary in Tykocin

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
EN
n the years 1771-1863 the theological seminary in Tykocin had 54 professors (not counting the regents, who were also lecturers and scholasticate directors). Almost all professors were ordained. They usually came to Tykocin soon after ordination (19 persons) or several years after ordination. Nine priests arrived immediately after ordination, only three had several years of ministerial experience. Most of them grad-uated from the Holy Cross Seminary in Warsaw. In the period in question there were 371 seminarists, 230 of whom took holy orders in their home dioceses or in other dioceses. The social origin of the alumni of Tykocin seminary essentially reflected the local social structure, which consisted mainly of moderately rich gentry. Most candi-dates able to cover the costs of education both before and during seminary studies came from this social stratum. On the basis of tsar’s edict of 1864 and by the power of Regulations of Roman Catholic monasteries in the Kingdom of Poland and Instruc-tions about the dissolution of monasteries in the Kingdom of Poland of the same year, the Vincentian House in Tykocin was closed on November 16th/28th of this year. The dissolution of the House ended the pastoral work of the Congregation of the Mission and the functioning of the theological seminary in Tykocin.

Keywords

Contributors

References

 • Ansard A.J., L’Esprit de s. Vincent de Paul, Paris 1780
 • Brudzisz M., Dzieje seminarium duchownego w Janowie Podlaskim pod zarządem księży komunistów (1864-1782), Tuchów-Lublin 1966, mps, s. 80-102, 205-219;
 • Dukała J., „Ratio studiorum” w seminariach diecezjalnych pod zarządem księży misjonarzy (1675-1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 61: 1984, s. 152-152.
 • Jabłonowski A.W., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Podlasie, t. 17, cz. 2, [w:] Źródła dziejowe, Warszawa 1908-1916. s. 1 nn.
 • Jamiołkowski St., Tykocin, [w:] „Przegląd Katolicki”, t. 17: 1879, nr 45, s. 733.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 40.
 • Kochanowski W., Kościół i dom Księży Misjonarzy w Tykocinie, [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 456-458.
 • Królik L., Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII w., Lublin 1981, s. 31.
 • Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 94.
 • Księga pamiątkowa trzechsetlecia Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1625-17/IV-1925), Kraków 1925, s. 122-123.
 • Petrani A., Szkolnictwo teologiczne w Polsce, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, Lublin 1969, s. 255-311.
 • Pruszkowski J., P.J.K., Janów Biskupi czyli Podlaski. Z dawnych i współczesnych źródeł, Kraków 1897, s. 64.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae, t. 3, Synody diecezji łuckiej i ich statuty, Warszawa, 1949, s. 43.
 • Schletz A., Działalność Zgromadzenia Misji w Tykocinie na polu oświaty (1769-1864), [w:] „Nasza Przeszłość”, t. 11: 1960, s. 366-367.
 • Skarbek J., Diecezja Płocka w latach 1795-1831, [w:] Kościół Płocki XI-XX wieku. Jubileuszowa Księga 900-lecia diecezji, „Studia Płockie”, cz. 1, t. 3: 1975, s. 273
 • Symon F.A., Supplementa ad historiam narrationem de collegiata Olycensi, [w:] Academia Caesarea Romano-Catholica Petropolitana annus accademicus 1892/1893, Petropoli 1893, s. 79-91, 123.
 • Sztachelska-Kokoczka A., Magnackie dobra Jana Klemensa Branickiego, Białystok 2006, s. 15-19.
 • Trzebiński W., Ze studiów nad historią budowy miast prywatnych w Polsce wieku Oświecenia, [w:] „Studia z historii budowy miast. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury”, R. 5: 1955, z. 1/14, s. 95.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96d3bca4-3cfb-4bd0-bd95-c61b60f58a91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.