Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(25) | 20

Article title

Proces oceniania żołnierzy w Siłach Zbrojnych

Content

Title variants

EN
The process of assessing soldiers in the Armed Force

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Assessing personnel in an organisation is one of the main elements of human resources management. The results that are obtained in this process constitute the basis for taking decisions regarding not only personnel. The paper presents the process of assessment in the Armed Forces, its aim, essence, and meaning during a regular’s service. The author describes the process of assessment on the basis of the available source literature and discusses legal acts that are in force in the Armed Forces. In addition, the paper describes the development of the process of giving opinion on the basis of the legal acts that have been in force since 1997, focusing on the aim and essence of this process. The paper shows that assessment, and especially the obtained results concerning e.g. qualifications, personality, behaviour, and attitudes, determine the direction of a regular’s professional development.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Armstrong Michael, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, wydanie IV, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, 2007.
 • 2. Filipowicz Grzegorz, Zarządzanie Kompetencjami - Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2014.
 • 3. Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2004.
 • 4. Juchnowicz Marta, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa, 2003.
 • 5. Łucewicz Jacenta, Zarządzanie Kadrami – podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1999.
 • 6. Mitoraj-Jaroszek Małgorzata, Zarządzanie rozwojem pracownika. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice, 2014.
 • 7. Piotrkowski Kazimierz, System Zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych, WAT, Warszawa, 2012.
 • 8. Pocztowski Aleksy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007.
 • 9. Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 1997 r., nr 7, poz. 38.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2004, poz. 397.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 764.
 • 12. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz. U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750.
 • 13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2007 r., nr 176, poz. 1242.
 • 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r., nr 79, poz. 669.
 • 15. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1355.
 • 16. Zawadzki Wojciech, Majewski Tomasz, Prusiński Norbert, Informacyjne uwarunkowania procesu decyzyjnego, AON, Warszawa, 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96d4a75f-5192-4f00-a823-10abe3361b0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.