Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 13 | (2)25 | 147-163

Article title

Kobiety w poezji Miłosza

Authors

Title variants

EN
Women in Czeslaw Milosz’s poetry

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents an image of woman in Czeslaw Milosz’s late poetry. The analysis of linguistic material showed the semantic universal in which this image is encapsulated and the adequate expressions thereof – its key words. The author has analysed several dozen of Milosz’s poems as well as fragments of texts by Adam Mickiewicz, used for the sake of comparison. The analysis showed some analogies between the Romantic paradigm and the image of woman in Milosz’s poetry, yet it also showed some considerable changes: in particular, the descriptions of women became more realistic and detailed and, what follows, more pictorial. One of its characteristic features is the reference to the 19th century reality as well as its vanitative context.

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

 • A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.
 • R. Barthes, Lektury, przeł. K. Kłosiński i in., Warszawa 2001.
 • W. Pisarek, Frekwencja wyrazów w prasie, Kraków 1972.
 • M. Kniagininowa, W. Pisarek, Język wiadomości prasowych, Kraków 1966.
 • J. Sambor, Badania statystyczne nad słownictwem (na materiale Pana Tadeusza), Warszawa, Wrocław, Kraków 1969.
 • B. Tomalak, Kultura masowa w twórczości K.I. Gałczyńskiego, Katowice 1982 [maszynopis].
 • K. Wyka, Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.
 • B. Tomalak, Słowa-klucze twórczości poetyckiej, poświęconej muzyce Chopina, w: Wilno. Rozmowa ze Stanisławem Stommą, „Konteksty” 1993 nr 3-4.
 • E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności, Warszawa 2000.
 • Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 2001.
 • A. Fiut, W stronę Miłosza, Kraków 2003.
 • Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1977.
 • M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991.
 • J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, „Pamiętnik Literacki” LXXVII, 1986.
 • A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie, w oprac. Czesława Zgorzelskiego, Warszawa 1982.
 • Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96d6244e-fa30-4539-917c-35582886a716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.