Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | XIX/2 | 39-50

Article title

O zasobie leksykalnym słownika Jana Ernestiego z 1689 roku

Authors

Title variants

EN
On the lexical resources of Jan Ernesti’s Dictionary from 1689

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem szkicu jest całkowicie pomijany we współczesnym dyskursie metaleksykograficznym słownik Jana Ernestiego z 1689 roku. Nacisk kładzie się tutaj na wpisane w koncepcję formuły dykcjonarza wyzyskiwanie w szerokim zakresie licznych kolokacji, mających służyć dydaktyce języka polskiego jako obcego. Najważniejsze jednak z punktu widzenia wartości tego słownika jako źródła dla badań nad dawną polszczyzną jest to, iż zawiera on liczne przykłady nie tylko kolokwializmów leksykalnych, ale całych konstrukcji czy wręcz szablonów konwersacyjnych, nieocenionych dla rekonstrukcji mowy potocznej użytkowników polszczyzny XVII wieku.
EN
This analysis describes some resources of a dictionary which has been completely left out from meta-lexicographic discourse, that is Jan Ernesti’s dictionary from 1689. The focus of the analysis is put on the richness of the collocations which were included in the conception of the dictionary by its author and which were intended as a didactic resource for learning Polish as a foreign language. The dictionary’s highest value as a source of historical Polish lies in the vastness of its resources not only of colloquial lexis but also of full constructions or even conversational patterns, invaluable for a reconstruction of the spoken Polish of the 17th c.

Year

Issue

Pages

39-50

Physical description

Contributors

  • Słupsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96d7baba-491c-4311-a111-ca28b5545c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.