Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 83-84 | 128-144

Article title

Ciało w filmowym neomodernizmie

Authors

Title variants

EN
The Body on Film Neo-modernism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem szkicu jest analiza metod przedstawiania ciała aktora i bohatera we współczesnym kinie autorskim. Na egzemplifikację opisu zostały wybrane trzy strategie artystyczne zaproponowane przez Bruno Dumonta, Alberta Serrę i Aleksandra Sokurowa – reżyserów wpisujących się w tendencję filmowego neomodernizmu. Obecność ciała aktora i bohatera stanowi u każdego z nich cel interesujących działań, choć wynika z różnych postaw światopoglądowych i koncepcji estetycznych. Łączy je opór wobec klasycznych technik aktorstwa psychologicznego, rezygnacja z konwencjonalnej emotywności, indywidualizacja i personalizacja bohatera oraz intensywna obserwacja idiosynkrazji aktora i filmowej postaci. Do tego należy dodać kluczowy dla nich wątek intymności doświadczeń i eksploracji sfery fizjologicznej, a także motyw fizycznej ofiary i temat sakralizacji ciała.
EN
The subject of the article is the analysis of methods of presenting the body of actors and protagonists in contemporary independent cinema. The author chose three examples of artistic strategies presented by Bruno Dumont, Albert Serra and Alexander Sokurov – directors belonging to the neo-modernist trend in film. The presence of the body of an actor and protagonist is for each of them a target of interesting activities, although for each of them this results from different worldviews and aesthetic notions. What they have in common is the resistance towards the classical techniques of psychological acting, the abandonment of conventional emotiveness, individualisation and personalisation of the hero and the intensive observation of the idiosyncrasies of actors and protagonists. To this, one must add the key topic of the intimacy of experience and the exploration of the physiological sphere, as well as the motif of physical sacrifice and sacralisation of the body.

Year

Issue

Pages

128-144

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

  • Tancelin, Philippe. 2001. Enquiries on Reality. W: Bruno Dumont. Red. Ph. Tancelin, S. Ors, V. Jouvet. Paris: Dis Voir.
  • Ors, Sébastien. 2001. Poetics of Fatality. W: Bruno Dumont. Red. Ph. Tancelin, S. Ors, V. Jouvet. Paris: Dis Voir.
  • Dębowski, Jan. 1998. Przyroda w filozofii rosyjskiego prawosławia. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
  • Špidlik, Tomaš. 2001. Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka. Tłum. Janina Dembska. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
  • Fiedotow, Gieorgij. 1975. The Russian Religious Mind, vol. 2. New York: Nordland Pub Intl.
  • Szafrański, Adam. 1993. Chrześcijańskie podstawy ekologii. Lublin: Zakład Ekologii Człowieka KUL.
  • Condee, Nancy. 2009. The Imperial Trace. Recent Russian Cinema. Oxford: Oxford University Press.
  • Fromm, Erich. 1998. Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Tłum. Jan Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96db7d50-5a7e-4492-af29-299601c971d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.