Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 2(24) | 75-97

Article title

System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji

Authors

Content

Title variants

EN
Delivery System of the European Regional Policy in Poland after Accession

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jakość systemu zarządzania obok podstaw teoretycznych, strategii rozwoju i ogólnego systemu instytucjonalnego kraju ma decydujący wpływ na wyniki europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Z analizy systemu zarządzania ZPORR wynika, że słabe punkty mocno przeważają nad silnymi. Główne negatywne cechy to: silne scentralizowanie i biurokratyzacja (dalece wykraczająca poza reguły Unii), wybór projektów w trybie z reguły nieprzejrzystym i wrażliwym na układy polityczne, czasochłonność decyzyjna, rozmywanie odpowiedzialności, wysokie koszty przerzucone na beneficjentów, niska zdolność do zachowań menedżerskich, a wreszcie niespójność z ustawami kompetencyjnymi. Efekty lat 2004-2005 dowodzą, że system zarządzania nie spełnia oczekiwań .
EN
The quality of the delivery system along with theoretical underpinnings, development strategy and country's institutional system has decisive influence on EU regional policy implementation. Analysis of the management system of the Integrated Regional Development Programme shows that there is more weak than strong points. Main weaknesses can be described as: not transparent, politically sensitive project selection and time consuming procedures, unclear allocation of responsibility, high costs imposed on beneficiaries, low managerial skills, and, finally, conflicting solutions with existing legal distribution of powers between regional government and regional representative of the central government. Implementation effects of 2004-2005 confirm that delivery mechanism fails to meet expectations.

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

  • Jackiewicz I., 2004, "Administracja centralna 1997-2001" (w:) I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989-2001, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Kozak M., 2003, "Skutki integracji z UE dla polskich regionów" (w:) Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań (praca zbiorowa), Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
  • Kozak M., Pyszkowski A. (red.), 1999, Phare STRUDER. Pilotażowy program rozwoju regionalnego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
  • Olszyński J., 2003, "Synteza" (w:) S. Sudak (red.), Doświadczania integracji gospodarki byłej NRD w ramach RFN w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
  • Przeciszewski P., 2004, "Reforma Centrum Administracyjno-Gospodarczego rządu (CAGR)" (w:) I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989-2001, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Rimoux L., 2001, "Modele wprowadzania funduszy strukturalnych w Polsce" (w:) J. Woźniak (red.), Polskie regiony a fundusze Unii Europejskiej, Kraków: Pro Animativa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96df0af0-c491-46d7-a984-c8668eeb57c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.