Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 508 | 105-114

Article title

Zastosowanie wielokryterialnej metody wektora preferencji do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Głównym celem pracy jest ocena poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w województwie wielkopolskim. W proponowanym podejściu wykorzystano wielokryterialną metodę wektora preferencji (Preference Vector Method – PVM). Metoda ta umożliwia syntetyczną ocenę zjawiska opisywanego przez wiele cech i wykorzystuje rachunek wektorowy oraz ideę obliczania odległości obiektów wielocechowych od wzorca wraz z metodą rzutowania wektora obiektów wielocechowych na wzorzec preferencji (Vector Measure Construction Method – VMCM). Metodę P VM p orównano z metodą T OPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). Podstawę empiryczną przeprowadzonych badań stanowią dane statystyczne pochodzące z modułu Wskaźniki zrównoważonego rozwoju GUS z 2014 roku. Na podstawie miar syntetycznych obliczonych z zastosowaniem metod PVM oraz TOPSIS uporządkowano liniowo powiaty oraz ustalono ich poziomy zrównoważonego rozwoju na tle całego kraju

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96e0995a-156a-4a3f-8a8c-7e56f4e203a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.