PL EN


2014 | 34 | 28-39
Article title

SYSTEM DO ROZPOWSZECHNIANIA DZIEŁ TWÓRCÓW NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI DO PUBLIKOWANIA TREŚCI LITERACKICH

Content
Title variants
EN
DISSEMINATION SYSTEM OF CREATIVE WORKS AS ILLUSTRATED BY APPLICATION USED TO PUBLISH LITERARY WORKS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano koncepcję i elementy projektu zaimplementowanego systemu do celu szeroko rozumianego publikowania literackich dzieł twórców. System umożliwia prezen-tację w Internecie dzieła oraz procesu jego powstawania połączonego z oceną w postaci dyskusji jego odbiorców. Wykorzystano wzorzec projektowy MVC dający dużą elastyczność modyfikacji i rozwoju zbudowanego systemu pilotowego.
EN
The article presents a concept and elements of a design of an implemented system for disseminating literary works of art. The system enables a presentation of works of art on the Internet as well as the process of their creation together with the assessment in the form of discussions among the recipients. The MVC design pattern was used, which provides a substantial flexibility of modification and development of the pilot system.
Year
Issue
34
Pages
28-39
Physical description
Dates
published
2014-12-18
References
  • Górka A., Aplikacja bazodanowa w technologii CakePHP do publikowania treści lite-rackich, diploma thesis, WSZiB, Kraków 2013.
  • http://book.cakephp.org/2.0/en/cakephp-overview/understanding-model-view-controller.html Understanding Model-View-Controller
  • Zechenter-Spławińska E., Almanach grupy poetyckiej SYLABA 4. [in:] Wykurz W. (ed.) Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida Kraków os. Górali 5, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-96eb49ce-e772-4e38-aa03-a28076916c1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.