Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 99 | 201-210

Article title

Powiązania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski

Title variants

EN
Relationship between Exchange rate and Polish Trade

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przeprowadzone badania dotyczą związku pomiędzy kursem walutowym a poziomem wymiany handlowej Polski. Analizowano dane miesięczne za okres styczeń 2000 -grudzień 2011. W wyniku badań ustalono, że związek pomiędzy kursem walutowym a poziomem wymiany towarowej nie ma prostej postaci zależności korelacyjnej. Jednak ustalono, że w kształtowaniu wymiany towarowej i usług rola dolara jest dominująca nad euro. Ponadto przyczynowość zależności wymiana towarowa - kurs walutowy ma charakter dwustronny.
EN
The study relate the relationship between the exchange rate and the level of Polish trade. Analyzed monthly data for the period January 2000 - December 2011. The research found that the relationship between the exchange rate and the level of trade is not based on a simple correlation. However, it was found that in the formation of trade is the dominant role of the dollar over the euro. In addition, causality the trade - the exchange rate is bilateral.

Year

Issue

99

Pages

201-210

Physical description

Contributors

  • Politechnika Koszalińska
  • Politechnika Koszalińska

References

  • Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  • Flood R., Rose A., Fixing the Exchange Rate Regime: A Virtual Quest for Fundamentals, Journal of Monetary Economics, 1995, Vol. 36.
  • Frenkel J., A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1978, Vol. 78, No. 2.
  • Nowik M., Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  • Ravenna F., The European Monetary Union as a Commitment Device for New EU Member States, European Central Bank, Working Paper No. 516, Frankfurt/Main 2005.
  • Treder H., Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Notes

EN
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96f48637-04a2-4382-a644-be4ff97ba105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.