Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 297-310

Article title

Przekład nazw organów państwowych w aktach ustrojowych na język polski

Authors

Content

Title variants

EN
The translation of public authorities names in political system acts into Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper aims to focus on translation rules of public authorities names through selected political system acts. Adequacy and transparency in the target language were in the centre of attention. It is multi-designated names that appear to present the major and specific translation problem. The selected classification allowed to determine the optimal method of translation. The conducted analysis involves several translations of political system acts into Polish.

Year

Issue

10

Pages

297-310

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej/ Polska

References

 • Aleksandrowicz, Maciej (2009). System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność. Białystok.
 • Berdychowska, Zofia (2005). „Termin w przekładzie“. W: Piotrowska, M. (red.) Język trzeciego tysiąclecia. III. T. 2: Konteksty przekładowe. Kraków. S. 119–129.
 • Berdychowska, Zofia (2010). „Komunikacja specjalistyczna na studiach filologicznych – podstawy lingwistyczne i profile kompetencyjne”. W: Lingwistyka Stosowana nr 3. S. 61–70.
 • Czeszejko-Sochacki, Zdzisław (2000). Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. Warszawa.
 • Dunaj, Katarzyna (2010). „Demokracja bezpośrednia w Republice Weimarskiej (Regulacje konstytucyjne i praktyka ustrojowa)”. W: Bożyk, S. / Jamróz, A. (red.) Konstytucja – ustrój polityczny – system organów państwowych: prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu. Białystok. S. 139–152.
 • Działoszyński, Bartosz (et al.) (2018). Wielka kolekcja wiedzy. Encyklopedia multimedialna PWN (2018). Warszawa.
 • Edelmann, Gerhard (2012). „Gesetzessprache, Normativität und Übersetzung am Beispiel von Strafgesetzbüchern der Romania“. W: Trans-kom 5 (2). S. 190–210.
 • Gizbert-Studnicki, Tomasz (2001). „Problem przekładu tekstów prawnych”. W: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ. Kraków. S. 41–54.
 • Grabowska, Sabina (2006). Konstytucja Irlandii. Warszawa.
 • Groot, Gérard-Réne de (1990). „Die relative Äquivalenz juristischer Begriffe und deren Folge für mehrsprachige juristische Wörterbücher”. W: Thelen, M. / Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, B. (red.) Translation and Meaning. Part 1. Maastricht. S. 122–128.
 • Groot, Gérard-Réne de (2002). „Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie”. W: Haß-Zumker, U. (red.) Sprache und Recht. Berlin/ New York. S. 222–239
 • Iluk, Jan (1990). „Zur Übersetzbarkeit von Namen öffentlicher Einrichtungen“. W: Spillner, B. (red.) Interkulturelle Kommunikation. Kongreßberichte zur 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL e.V. Frankfurt/ M. S. 193–198.
 • Iluk, Jan (2000). „Problemy tłumaczenia nazw instytucji publicznych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie”. W: Kielar, B. / Krzeszowski / T., Lukszyn, J. / Namowicz, T. (red.) Problemy komunikacji międzykulturowej. Warszawa. S. 193–213.
 • Iluk, Łukasz (2015). „Metoda poszukiwania i ustalania terminów w różnych systemach prawnych w oparciu o akty normatywne“. W: Studia Niemcoznawcze. Tom LV. Warszawa. S. 631–644.
 • Kałasznik, Marcelina (2013). „Kompetenzanforderungen an Übersetzer am Beispiel des Übersetzens von Namen für organisatorische Einheiten der Stadtverwaltung aus dem Polnischen ins Deutsche“. W: Bartoszewicz, I. / Małgorzewicz, A. (red.) Studia Translatorica 4. Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik. Wrocław / Dresden. S. 113–127.
 • Kielar, Barbara (2003). „TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych)”. W: Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa. S. 121–133.
 • Kielar, Barbara (2007). „Wiedza specjalistyczna tłumacza – na przykładzie tekstów prawnych”. W: Języki Specjalistyczne 7. Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej. S. 19–33.
 • Kielar, Barbara (2010). „Drogi i bezdroża tłumaczenia tekstów prawnych. W: Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy. Warszawa. S. 131–147.
 • Klimowiecki, Romuald (1958). „Rada Związkowa w Szwajcarii”. W: Państwo i Prawo 10.
 • Linder, Wolf (1996). Demokracja Szwajcarska. Rzeszów.
 • Marin, Georgiana-Simona (2012). „Institutionsbezeichnungen als Übersetzungsproblem“. W: Germanistische Beiträge (Sibiu), Bd. 31. S. 176–184.
 • Matulewska, Aleksandra (2014). „Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej”. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia. T. XIV. S. 101–118.
 • Matyja, Mirosław (2018). „System polityczny Szwajcarii – uwarunkowania i główne instytucje”. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XXV, 1 Sectio K. S. 73–88.
 • Meyer, Joseph (red.) (1907). Meyers großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. T. 16: Plaketten bis Rinteln. Leipzig / Wien.
 • Newmark, Peter (2004). “Names as a translation problem”. W: An international Encyclopedia of Translation Studies, Vol. 1. Berlin-New York. S. 527–530.
 • Pieńkos, Jerzy (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków.
 • Agata Pogorzelska-Kliks (2007). Ewolucja tożsamości narodowej mieszkańców szwajcarskiego kantonu Valais. Katowice. Rozprawa doktorska. (dostęp online 26.11.2018 r.)
 • Porzycki, Marek (2014). „Lawina bełkotliwych przekładów”. W: Rzeczpospolita 26.03.2004.
 • Rejs, Patryk (2016). „Instrumenty demokracji bezpośredniej w Republice Austrii ze szczególnym uwzględnieniem referendum konsultacyjnego”. W: Hałub, O./ Jabłoński, M. / Radajewski, M. (red). Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce. Wrocław. S. 169–170.
 • Riedel, Rafał (2015). Europejska polityka Konfederacji Szwajcarskiej. Opole.
 • Rybicki, Marian (1970). „Konstytucja Szwajcarii”. W: Badura, A./ Rybicki, M. (red.) Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Szwajcarii. Wrocław.
 • Sagan, Stanisław (red.) (2018). Ustrój państwowy Republiki Estonii. Rzeszów.
 • Sarnecki, Paweł (1978). Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej. Kraków.
 • Sarnecki, Paweł (1995). Zgromadzenie Federalne – Parlament Konfederacji Szwajcarskiej. Warszawa.
 • Sekuła, Justyna (2017). „Źródła wiedzy tłumacza w przekładzie niemieckiego wyroku sądowego a poprawność translatu“. W: Comparative Legilinguistics. Vol. 31/2017. S. 147–165.
 • Stolze, Radegundis (1999). „Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers“. W: Sandrini, P. (red.) Übersetzen von Rechtstexten. Tübingen. S. 45–62.
 • Stolze, Radegundis (2013). Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Berlin.
 • Szwed, Katarzyna (2012). Akty ustrojowe Wysp Owczych. Rzeszów.
 • Šarčević, Susan (1990). „Strategiebedingtes Übersetzen aus den kleineren Sprachen im Fachbereich Jura“. W: Babel 36 (3). S. 155–166.
 • Wasik, Zofia (1978). „Rola szwajcarskiej Rady Związkowej w działalności ustawodawczej państwa”. W: Państwo i Prawo 11.
 • Wendt, Susanne (1997). Terminus – Thesaurus – Text: Theorie und Praxis von Fachbegriffsystemen und ihrer Repräsentation in Fachtexten. Tübingen.
 • Wojtowicz, Jerzy (1976). Historia Szwajcarii. Wrocław.
 • Wolnicz-Pawłowska, Ewa (2014). „Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki”. W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Tom: XXVII. S. 201–214.
 • Zieliński, Maciej (1999). „Języki prawne i prawnicze“. W: Pisarek, W. (red.) Polszczyzna 2000: orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków. S. 50–74.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96f82f34-2276-4f8c-82d9-932b2cb0f42b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.