Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | LXIV (64) | 4 | 134-140

Article title

Recenzja- Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, tłum. Joanna Gilewicz – rec. Katarzyna Księżopolska

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Pages

134-140

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

References

 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 320−322.
 • Bernat T. (red.), 2012, Metodologia opracowywania studiów przypadku we współpracy z przedsiębiorcami, Szczecin.
 • Chomczyński P., Konecki K.T., 2012, Słownik socjologii jakościowej, hasło: studium przypadku (Case study) – oprac. B. Pawłowska, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, ss. 268−272.
 • Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowak S., 1970, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN.
 • Piech K., 2000, Wybrane metody ilościowe w badaniu socjologicznych aspektów przedsiębiorstwa – case study, akson.sgh.waw.pl/~kpiech/text/2000-kzif-kazimierz.pdf [data dostępu: 20.12.2015]
 • Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 9, ss. 167−181.
 • Wójcik P., 2013, Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „E-mentor” nr 1(48).
 • Yin R.K., 2003, Applications of Case Study Research, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yin R.K., 2004, Case Study Anthology, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yin R.K., 2009, Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96ff2498-5d78-4652-8205-89031af086cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.