Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (41) | 53-65

Article title

Święta Korona w węgierskiej Ustawie zasadniczej z 2011 r.

Authors

Content

Title variants

EN
Holy Crown in the Hungarian Basic Law of 2011

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przyjęcie nowej węgierskej Ustawy zasadniczej było możliwe, ponieważ konserwatywno-prawicowa koalicja partii Fidesz i chrześcijańskich demokratów (KDNP) uzyskała w 2010 w parlamencie większość dwóch trzecich głosów. W preambule wzięto pod uwagę głównie chrześcijańsko-konserwatywny i narodowy punkt widzenia historii i polityki. Jej tekst charakteryzuje się ideologicznością, historycyzmem i pewnym archaizmem terminologicznym. Częścią składową tego trendu jest również ponowne włączenie Świętej Korony do tekstu konstytucji i powrót do koncepcji konstytucji historycznej. Po zmianie systemu w 1989 r. zainteresowanie koroną i jej znaczenie symboliczne zaczęło szybko rosnąć. Do rzeczywistej publicznoprawnej „reaktywacji” i „rehabilitacji” Świętej Korony doszło dopiero w procesie ustawodawczym po 2010 r. W Ustawie zasadniczej z 2011 r. Święta Korona pojawia się dwukrotnie – najpierw w preambule, a następnie w części normatywnej poświęconej symbolice państwowej. Uznanie Świętej Korony za symbol konstytucyjno-państwowej ciągłości i jedności narodu jest w tej formie nowym elementem we współczesnym węgierskim porządku prawnym.
EN
The adoption of the new Hungarian Fundamental Law is a result of the victory of right wing and conservative coalition (Fidesz–KDNP) in the election of 2010. The cristian-conservative and national point of view of the history and policy is characteristic for the preamble of Fundamental Law. Its text is very ideological, historical and archaical. The part of this trend is the reincorporation of the Hungarian Saint Crown to the text of Fundamental Law and paralelly the revitalization of the theory of historical constitution too. The interest to the Crown and its symbolical meaning has growed directly after the transition in 1989, but the certain „rehabilitation” and „reactivation” of the Saint Crown in the public law is the result of the constitution-making after 2010. The recognition of Saint Crown as a symbol of the constitutional/state continuity and unity of nation is in this form the new element in the current legal order of Hungary.

Year

Issue

Pages

53-65

Physical description

Dates

published
2018-02-28

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Opawie

References

 • Ablonczy B., Az alkotmány nyomában. Beszélgetések Szájer Józseffel és Gulyás Gergellyel, Budapest 2011.
 • Bába I., Baller B., Halász I., Tóth N., A magyar külügyi igazgatás alapjai. Budapest 2016.
 • Egyed I., A mi alkotmányunk. Magyar Szemle Társaság, Budapest 1943.
 • Halász I., Schweitzer G., Szimbolika és közjog, Pozsony 2010.
 • Jakab A., Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, Budapest 2011.
 • Jeszenszky G., Károlyi M., Hős, balek vagy áruló?, „Rubicon” 2010, nr 10.
 • Kádár nem lehetett részese a korona hazatérésének, „Múlt-kor” 2008, január 7, http://mult-kor.hu/cikk.php?id=19269.
 • Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1999.
 • Kuklík J., Vznik prozatímního Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. UK, Praha 1996.
 • Pálffy G., Magyarország harmadik koronázóvárosa. Pozsony nagy korszaka, „Rubicon” 2017, nr 1–2.
 • Takács P., A rózsa neve: Magyar Köztársaság, Budapest 2015.
 • Zsoldos A., A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban, História, 2000, http://www.historia.hu/archivum/2000/000506zsoldos_szent.htm.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97013846-5872-4bf5-bd01-1319efc9badc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.