PL EN


2018 | 4(31) | 21-35
Article title

Lodowcowa epoka archiwizowania zasobów

Content
Title variants
EN
The ice age of data archiving
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Będąc uczestnikami społeczeństwa informacyjnego, stajemy się konsumentami i producentami coraz większej ilości informacji. Ich duża część ma ogromne znaczenie dla prawidłowej realizacji procesów gospodarczych i administracyjnych oraz kształtowania postaw społecznych, kulturowych czy estetycznych, i dlatego ich ochrona staje się sprawą wagi kluczowej. W artykule autorka wyjaśnia, dlaczego archiwizowanie zasobów w formach cyfrowych wiąże się z ochroną tych zasobów w długiej perspektywie czasu. Następnie omawia cechy, jakie powinny posiadać archiwa długoterminowej ochrony danych, i przedstawia technologie pozwalające na optymalne kosztowo budowanie tych archiwów. Mimo że technologie te są trudne do bezpośredniego zastosowania przez małe i średnie podmioty, to oferta kierowana przez dostawców usług chmurowych umożliwia przechowywanie danych w sposób bezpieczny i korzystny kosztowo. Artykuł kończy propozycja architektury archiwum długoterminowego wykorzystującego usługi dostawców trzecich, poświęcone składowaniu danych
EN
Being a part of the information society, we become consumers and producers of more and more information. A large part of it is crucial for the proper implementation of economic and administrative processes, as well as for the shaping of social, cultural or aesthetic attitudes, and therefore data protection becomes a matter of basic importance. In this article, the author explains why archiving resources in digital formats gives good opportunities to protect them in the long term. It defines the features that archives of long-term data preservation should have, and technologies that enable cost-effective building of these systems. Although these technologies are difficult to directly implement by small and medium-sized entities, the offer directed by cloud service providers enables data storage in a safe and cost-effective manner. The article concludes with proposal of the archiving system architecture using third party services dedicated to long-term data storage
Contributors
 • Zakład Bibliotekoznawstwa Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, anna.kaminska@us.edu.pl
References
 • Amazon Glacier Pricing (2018). Pobrane z: https://aws.amazon.com/glacier/ pricing/ (21.01.2018).
 • Austinmurphy (2008). LTO-2 cartridge with the top shell removed, showing the internal components. W: Wikipedia. Pobrane z: https://en.wikipedia. org/wiki/Linear_Tape-Open#/media/File:LTO2-cart-wo-top-shell.jpg, CC BY-SA 3.0 (28.01.2018).
 • Archive Storage General Availability Pricing Microsoft Azure (2018). Pobrane z: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/blobs/archive-ga/ (21.01.2018).
 • Bajgoric, N. (2008). Continuous Computing Technologies for Enhancing Business Continuity. Hershey PA: IGI Global.
 • Bhat, W.A. (2018). Long-term preservation of big data: prospects of current storage technologies in digital libraries. Library Hi Tech, 36(3), 539–555. Pobrane z: https://doi.org/10.1108/LHT-06-2017-0117 (6.08.2018).
 • Bogart, J.W.C. van (1995). Magnetic Tape Storage and Handling : A Guide for Libraries and Archives. Pobrane z: https://clir.wordpress.clir.org/wp- content/uploads/sites/6/2017/02/pub54.pdf (14.11.2018).
 • ChrisDag (2009). Robotic tape library guts (fisheye). Pobrane z: https://www. flickr.com/photos/chrisdag/3202766292/, CC BY 2.0 (19.11.2018).
 • Eschenfelder, K.R., Shankar, K. (2016). Designing sustainable data archives: comparing sustainability frameworks. iConference 2016 Proceedings, 1–7. doi: 10.9776/16243.
 • Grossman, D. (2017). New 330 TB Magnetic Tape Is a Data Storage Monster. In: Popular Mechanics. Pobrane z: http://www.popularmechanics.com/ technology/a27602/330-tb-magnetic-tape/ (21.01.2018).
 • IBM TS2280 Tape Drive. Pobrane z: https://www-01.ibm.com/common/ssi/ cgi-bin/ssialias?htmlfid=TSD03243USEN& (21.01.2018).
 • ISO 14721:2012(en). (2012). Space data and information transfer systems. Open archival information systems (OAIS). Reference model. In: Online Browsing Platform (OBP). Pobrane z: https://www.iso.org/obp/ ui/#iso:std:iso:14721:ed-2:v1:en (6.08.2018).
 • Kamińska, A.M. (2017). Dobre praktyki publikowania danych badawczych. Biuletyn EBIB, nr 6 (176). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/ article/view/569. (21.01.2018).
 • Milster, T.D. (2003). Optical data storage. In: C. Webb, J. Jones (Eds.), Handbook of Laser Technology and Applications (vol. 3, pp. 2391–2420). Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing.
 • Moore, R.L., D’Aoust, J., McDonald, R.H., Minor, D. (2007). Disk and Tape Storage Cost Models. In: Archiving 2007, pp. 29–32. Pobrane z: https:// libraries.ucsd.edu/chronopolis/_files/publications/dt_cost.pdf (21.01.2018).
 • Plale, B., McDonald, R.H., Chandrasekar, K., Kouper, I., Konkiel, S., Hedstrom, M.L., Myers, J., Kumar, P. (2013). SEAD virtual archive: building a federation of institutional repositories for long-term data preservation in sustainability science. The International Journal of Digital Curation, 8(2), 172–180. doi:10.2218/ijdc.v8i2.281.
 • Ultrium LTO. Pobrane z: https://www.lto.org (21.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-971d2a60-aca9-4dc7-90f5-5d87301f2b68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.