Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 4(30) | 48-65

Article title

Wpływ technologii teleinformacyjnych na rozwój regionu peryferyjnego na przykładzie województwa podlaskiego

Content

Title variants

EN
The Impact of Information and Telecommunication Technologies on Development of Lagging Region (Podlaskie Voivodship Case Study)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu technologii informacyjnych na zachowania przestrzenne głównych aktorów tworzących układ regionalny (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, władz publicznych). Artykuł wykorzystuje wyniki regionalnego studium przypadku przeprowadzonego w ramach projektu ESPON 1.2.3. Do przeprowadzonych w 2006 r. badań wybrano województwo podlaskie stanowiące przykład słabo rozwiniętego regionu peryferyjnego. W szczególności przedmiotem analizy był zakres oraz efekty wykorzystania nowych technologii w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze władz publicznych.
EN
The aim of the paper is to present the impact of ICT on the spatial behaviour of the main actors (households, enterprises, public administration) that constitute the regional economic system. The results are based on the regional case study developed within the ESPON 1.2.3 project. The research has been conducted in 2006 in the Podlaskie Voivodship – an example of peripheral Polish region. In particular the analysis covers the range and effects of new technologies implementation both in private and public sectors.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Ahlqvist T., 2005, "From Information Society to Biosociety? On Societal Waves, Developing Key Technologies, and New Professions", Technological Forecasting & Social Change, nr 72.
 • Atzeni G.E., Carboni O.A., 2004, "ICT Productivity and Firm Propensity to Innovative Investment: Learning Effect Evidence from Italian Micro Data", Working Papers, CEUC.
 • Bacławski K., 2005, Studium przedsiębiorczości w Polsce w 2004 r., Global Entrepreneurship Monitor, http://pliki.parp.gov.pl/pdf/badania/raport_gem.pdf.
 • Castells M., 1996, The Information Age: Economy, Society and Culture - The Rise of Network Society, t. 2, Oxford: Blackwell.
 • Castells M., 2001, The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford: Oxford University Press.
 • Ceran S.W., Sidoruk M., 2006, "Ocena sieciowych zasobów informacyjnych administracji samorządowej na obszarze województwa podlaskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.
 • GUS, 2004, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 • GUS, 2005, Nauka i technika w 2004 r., Warszawa..
 • http://www.wrotapodlasia.pl/
 • http://konferencja2005.mwi.pl/
 • http://www.pkt.pl/
 • Lucas H.C., 1999, Information Technology and the Productivity Paradox Assessing the Value of Investing in IT, Oxford: Oxford University Press.
 • OECD 2000, A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, http://www.oecd.org.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tokaj-Krzewska A., Życiński S. (red.), 2006, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
 • Sassen S., 2000, "Global City and Global City-Regions: A Comparison", w: A. J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Smętkowski M., Gorzelak G., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Smętkowski M., 2007a, "Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej (na przykładzie Warszawy i Mazowsza)", w: G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Smętkowski M., 2007b, "Powiązania przestrzenne przedsiębiorstw w kształtującej się gospodarce informacyjnej - przykład metropolii warszawskiej", w: Terytorium w gospodarce opartej na wiedzy, Łódź: Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., styczeń 2006, Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 • Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 maja 2005 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-971e477b-02f4-45ef-8b15-283d7d01c2c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.