Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 1 | 29-40

Article title

MODELING AND PERFORMANCE IMPROVEMENT: THE REMEDY TO TREAT SOCIAL AND ENVIRONMENT ISSUES FOR ENTERPRISES IN TODAY'S DIFFICULT ECONOMIC CLIMATE

Selected contents from this journal

Title variants

PL
POPRAWA MODELOWANIA I REALIZACJI: PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ SOCJALNYCH ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OBECNYM TRUDNYM KLIMACIE EKONOMICZNYM

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: European economies have been deeply affected by different crises. The impact of the economic crisis on enterprises is now recognized by everybody. Enterprises need to reorganize in order to be better adapted to this situation and to integrate new dimensions in their development. Reduction of cost is not the only way for making enterprises more efficient. It is now clear that a mono-criterion analysis is not adapted to the actual enterprise situation. Enterprises need a multi-criteria analysis by combining quality, cost, lead time but also carbon management, social societal and environmental dimensions. If QCD criteria are already considered as necessary for obtaining the optimum enterprise system, it remains difficult to convince the enterprise management of the opportunity to integrate social, societal and environmental dimensions for improving cost. This need still needs to be clearly demonstrated. Method: This paper introduces concepts for showing that enterprises would be more efficient, better-organized and adapted to the new changes in society. Conclusions: The reduction of cost is necessary, the increase in enterprise turnover too, but it is also indispensable to change the structure of enterprises. Enterprise modeling (GRAI Methodology) and a tool is used for illustrating the concepts presented through a detailed case study.
PL
Wstęp: Gospodarki europejskie zostały dotkliwie dotknięte przez różne kryzysy. Wpływ kryzysu ekonomicznego na przedsiębiorstwa dostrzegany jest obecnie wszędzie. Przedsiębiorstw te musze poddać się gruntownej reorganizacji oraz dodać nowe elementy i wymiary do własnego rozwoju. Redukcja kosztów nie jest jedyną metodą poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Wymagana jest wielokryteriowa analiza, obejmująca jakość, koszt, czas reakcji jak również zużycie dwutlenku węgla, oddziaływanie na środowisko czy aspekty socjalne. Kryteria QCD są obecnie uznawane jako niezbędne do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania, tak jest trudnym zadaniem przekonanie zarządzających firmą o konieczności i wynikających z nich też korzyściach dla optymalizacji kosztów, wprowadzenia również wymiarów socjalnych i środowiskowych. Metody: Praca przedstawia koncepcję, która umożliwia stworzenia przedsiębiorstwa jako bardzo efektywnego, lepiej zorganizowanego i dostosowanego do zmieniającego się społeczeństwa. Wnioski: Redukcja kosztów jest niezbędna, tak samo jak wzrost obrotów, ale jednocześnie konieczne jest zmienienie struktury przedsiębiorstwa. Modelowanie przedsiębiorstwa (metodologia GRAI) została użyta jako do zaprezentowania koncepcji w szczegółowych studium przypadku.

Journal

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

29-40

Physical description

Contributors

  • Icam Vendee 28 Boulevard d'Angleterre, La Roche-Sur-Yon, France
  • Icam Vendee 28 Boulevard d'Angleterre, La Roche-Sur-Yon, France

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97229b14-096d-47cd-a112-c7a30d683394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.