Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 1 | 11-29

Article title

Oblicza psychologii religii w Polsce

Content

Title variants

EN
The faces of religiosity in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zjawisko religijności jest coraz częściej eksplorowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie dostrzegalne jest to w obszarze psychologii religii. Problematyka religijności człowieka zyskuje także coraz większe zainteresowanie wśród polskich badaczy. Niniejszy artykuł prezentuje główne trendy obrazujące rozwój zainteresowania zjawiskiem religijności na terenie psychologii. Uwzględniono tu zarówno kontekst światowy, jak i polski. Dodatkowo w skrócie zostały opisane artykuły składające się na niniejszy numer specjalny Roczników Psychologicznych, który został poświęcony zagadnieniom opisywanym przez polskich psychologów zainteresowanych zjawiskiem religijności człowieka.
EN
The phenomenon of religiosity is increasingly often explored by representatives of various scientific disciplines. This is particularly noticeable in the field of the psychology of religion. The issues of human religiosity have been attracting an increasing amount of interest among Polish scholars. The present article presents the main trends illustrating the development of interest in the phenomenon of religiosity in the field of psychology. Both Polish and international contexts are considered. Additionally, the papers included in the special issue of Roczniki Psychologiczne (Annals of Psychology) are outlined. The special issue is devoted to the problems addressed by Polish psychologists interested in the phenomenon of human religiosity.

Year

Volume

20

Issue

1

Pages

11-29

Physical description

Contributors

author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-972302f7-2e78-440f-9842-ce76543b7572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.