Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 30 | 153-163

Article title

Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania

Authors

Title variants

EN
Impeccable character in the context of the expungement of criminal record

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autor rozważa, czy jest możliwe, mając na uwadze postanowienia artykułu 106 k.k., wykazywanie, że dana osoba nie ma nieskazitelnego charakteru, poprzez powoływanie się właściwego organu na zatarte skazanie. Jak stanowi powołany przepis, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą wywodzić żadnych skutków prawnych z faktu, że dana osoba została w przeszłości skazana, jeżeli to skazanie uległo już zatarciu. Oczywiście prawo nie może wymazać faktu, iż ktoś dopuścił się w przeszłości czynu nagannego i nielegalnego. Mając to na uwadze, powstaje pytanie, w jaki sposób wykazać, że dana osoba nie cechuje się nieskazitelnym charakterem, ponieważ dopuściła się w przeszłości czynu nagannego i nielegalnego, bez powoływania się na prawomocne skazanie, które uległo już zatarciu.
EN
In this article, the author considers the problem of whether it is possible, with regard to the resolution of Article 106 of the Polish Penal Code, to prove that someone is not a person of impeccable character by using an expunged criminal record as evidence. As this article claims, from the moment of its expungement, the conviction is considered non-existent. It means that the organs of public authority cannot draw any legal consequences from the fact that someone had been convicted in the past if the sentence is already expunged. But the law cannot obliterate the fact that someone had done, in the past, something reprehensible. The question is how to prove that someone is not a person of impeccable character because he or she had done something reprehensible and illegal, without pointing out that this person was validly sentenced in the past, if their criminal record has already been expunged.

Contributors

author
  • Uniwersytet SWPS Filia we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97244204-5ace-4367-a010-8da9fe26ee05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.