Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 343-354

Article title

Filozoficzne aspekty powołania na przykładzie adhortacji Pastores dabo vobis i Christus vivit

Content

Title variants

EN
Philosophical Aspects of Vocation on the Example of the Exhortations Pastores dabo vobis and Christus vivit

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to attempt to philosophically explain the issue of vocation based on the two post-synodal exhortations Pastores dabo vobis and Christus vivit. The issues of vocation are discussed on the basis of: concept, types, structure and discernment of vocation. From a philosophical point of view, vocation has the status of an interpersonal relationship. Its existence is made possible by two correlates, which are God and man. Vocation as a real relational being has ultimate reasons. The source, or causative cause of the Christian vocation, is God who initiates the vocation. God is also the ultimate intentional cause of the vocation. In order for a vocation to come into existence in the form of real being, an act of decision is needed. Thanks to it the vocation is constituted.

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

343-354

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej

References

 • Alfabet Franciszka, oprac. P. Żyłka, Kraków 2014.
 • Bergoglio J. M., Otwarty umysł, wierzące serce. Rekolekcje papieża Franciszka, tłum. M. Jusz-czak, M. Grygierowska, Kraków 2013.
 • Bergoglio J. M., Prawdziwa władza jest służbą, tłum. A. Fijałkowska-Żydok, Kraków 2013.
 • Franciszek, Christus vivit, Loreto, 25 marca 2019 r.
 • Franciszek, Evangelii gaudium, Rzym, 24 listopada 2013 r.
 • Franciszek, Gaudete et exsultate, Rzym, 19 marca 2018 r.
 • Franciszek, Między kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Kraków 2016.
 • Franciszek, Przewodnik duchowy, Kraków 2013.
 • Franciszek, Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, przeł. A. Fijał-kowska-Żydok, Poznań 2018.
 • Guillet J., Powołanie, w: Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 747-749.
 • Haręzga S., Powołanie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 142-144.
 • Henrici P., Poświęcone Bogu życie we wspólnocie Kościoła, tłum. L. Balter, „Communio” 5(2005), s. 3-10.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, Jak odczytać Boże wezwanie? Do młodych, powołanych, by pójść za Chrystusem drogą posługi kapłańskiej lub życia konsekrowanego, Kraków 2000.
 • Jan Paweł II, Najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, w: Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. M. Czekański, Kraków 1999, s. 403-406.
 • Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Rzym, 25 marca 1992 r.
 • Jan Paweł II, Powołanie – dar i zadanie, w: Powołanie i seminarium w wypowiedziach Jana Pawła II do młodzieży i alumnów Seminarium Rzymskiego, oprac. D. Drążek, Pelplin 1995.
 • Jan Paweł II, Powołanie rodzi się we wspólnocie, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, red. J. Jękot, P. Słabek, Kraków 1998, s. 455-460.
 • Jan Paweł II, Redemptionis donum, Rzym, 25 marca 1984 r.
 • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 11, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 • Napora K., „Aby służył i strzegł” (Rdz 2,15). Praca jako powołanie człowieka w świetle Rdz 1-2, „Verbum Vitae” 25(2014), s. 17-39.
 • Pastewski P., Czym charakteryzuje się powołanie kapłańskie w rozumieniu św. Jana Pawła II?, „Civitas et Lex” 2015, nr 4, s. 79-89.
 • Rychlicki Cz., Formacja kapłańska według „Pastores dabo vobis” w kontekście soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła, „Studia Płockie” 22(1994), s. 115-132.
 • Sieńkowski M., Koncepcja dobra najwyższego w ujęciu Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta, „Nurt SVD” 145(2019), nr 1, s. 236-252.
 • Skowroński A., Analiza współczesnego i poszukiwanie nowego modelu formacji kapłańskiej w WSD w Ełku, „Studia Ełckie” 19(2017), nr specjalny, s. 603-626.
 • Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, t. 3, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań, 2009.
 • Woroniecki J., Królewskie kapłaństwo. Studium o powołaniu i wychowaniu kapłana katolickiego, Warszawa 2000.
 • Zadroga A., Rozwój jako powołanie człowieka, „Seminare” 30(2011), s. 97-104.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9725a90e-3f68-4eea-a6d0-f46aa3d34cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.