Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 4 | 425-440

Article title

The Attractiveness of Poland for Economic Migrants. Assessment by Employers: Results of Empirical Studies

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper discusses selected results of studies carried out among employers from the Opolskie Voivodeship: a region with an exceptional scale of labour emigration in Poland that is struggling with an increasingly palpable shortage of workers. The study included 263 employers and was carried out in late 2014 and in early 2015. It involved managers, i.e. owners, directors, managers or people responsible for personnel policy in enterprise. The CAWI and PAPI methods were used. The research used a structured interview schedule. The aim was to show how the enterprises evaluated Poland in respect to its attractiveness to foreign workers and specified the main issues that were decisive to the influx of foreigners taking up employment in Poland. More than 46% of representatives of the enterprises involved in the study claimed that Poland is attractive to for¬eigners interested in taking up work. Respondents were convinced that the main factor attracting foreign workers to Poland was the relative proximity of their country of origin and the related easy access.

Keywords

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

425-440

Physical description

Dates

published
2018-11-05

Contributors

 • Opole University of Technology
 • Opole University of Technology

References

 • Acquisition of citizenship statistics. 2017. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Acquisition_of_citizenship_statistics (access: 19.12.2017).
 • Borjas G. 1994. The Economics of Immigration. Journal of Economic Literature, XXXII: 1695-1700.
 • Castles S. 2006. Back to the Future? Can Europe meet its Labour Needs through Temporary Migration? International Migration Institute, Working Paper, 1, http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-01-06.pdf (access: 18.05.2016).
 • Castles S., Miller M. 2011. The Age of Migration, New York.
 • Chistwick B. 1994. The Performance of Immigrants in the United States Labor Market. In: Economic Aspects of International Migration. Ed. H. Giersch. Springer-Verlag, Berlin.
 • Dietz B., Kaczmarczyk P. 2008. On the demand side of international labour mobility: The structure of the German labour market as a causal factor of seasonal Polish migration. In: International Migration in Europe. New Trends and New Methods of Analysis. Eds. C. Bonifazi, M. Okólski, J. Schoorl, P. Simon. Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Doeringer P., Piore M. 1971. Internal Labour markets and manpower Analysis. Harvard Univ., Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of Tech., Cambridge.
 • Duszczyk M. 2012. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Aspra, Warszawa.
 • Dybowska J., Widera K. 2015. Demograficzne uwarunkowania i skutki depopulacji w województwie opolskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223: 106-118.
 • Friedlander D., Roshier R.J. 1966. A study of internal migration in England and Wales. Part II. Recent internal migrants - their movements and characteristics. Population Studies, 20: 45-59.
 • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. 2010. Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Studia Migracyjne, Ośrodek Badań and Migracjami. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Haas H. de. 2011. The determinants of international migration. Conceptualising policy, orgin and destination effects. Working Paper, 32. http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-32-11.pdf (access: 11.05.2016).
 • Heffner K., Solga B. 2013. Features of a migration region - an analysis using the example of the Opolskie Voivodship. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 20: 43-58.
 • Iglicka K. 2001. Migration Movments from and into Poland in the Light of East - West European Migration. International Migration, 39(1): 3-32.
 • Iglicka K. 2013. Imigranci pilnie potrzebni. Raport 8. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa.
 • Jończy R., Kubiciel S. 2010. Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Pro Media Sp. z o.o., Opole.
 • Kaczmarczyk P. 2015. Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland. IZA Discussion Paper, 8779. http://ftp.iza.org/dp8779.pdf (access: 10.11.2016).
 • Kim K., Cohen J.E. 2010. Determinants of International Migration Flows to and from Industrialized Countries: A Panel Data Approach Beyond Gravity. International Migration Review, 44: 899-932.
 • Kubiciel-Lodzińska S. 2012. The Wage Earning Immigration Into Opole Province. The Scale, Conditions and Prospects. Politechnika Opolska, Opole.
 • Kubiciel-Lodzińska S. 2016. Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kubiciel- Lodzińska S., Maj J. 2017. The Tendency of Entrepreneurs to Employ Foreigners: Labour Immigrants in the Opinion of Employers. Central and Eastern European Migration Review, 6(2): 178-191.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Ruszczak B. 2016. The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study. International Migration, 54(5): 162- 174.
 • Kubiciel-Lodzińska S., Ustrzycki A. 2013. Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.
 • Lewis G.J. 1982. Human Migration. A Geographical Perspective. St. Martin's Press, New York.
 • Machnis-Walasek J., Organiściak-Krzykowska A. 2014. Return Migration of Higher educated Poles in Times of Economic Crisis. The Macrotheme, 3(2): 71-84.
 • Martis P., Piracha M., VarejaoJ. 2012. Do Immigrants Displace Native Workers? Evidence from Matched Panel Data. IZA Discussion Paper Series, 6644. http://ftp.iza.org/dp6644.pdf (access: 27.02.2013).
 • Ministry of Family Labour and Social Policy, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w- polsce (access: 19.12.2017).
 • Neuman S. 2014. Job Quality in Segmented Labor Markets: The Israeli Case. IZA Discussion Paper, 8750. http://ftp.iza.org/dp8750.pdf (access: 17.03.2016).
 • Nowicka E., Winiarska A. 2010. Polska w doświadczeniach długoletnich migrantów. In: Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Ed. W. Klaus. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L. 2013. Popyt na pracę cudzoziemców. UWM, Olsztyn.
 • Osiecki G., 2017. Zapraszamy do Polski imigrantów. Szykuje się wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Gazeta Prawna 18.01.2017. http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i- kariera/artykuly/1011469,imigracja-repatriacja-zmiany-w-polskiej-polityce-migracyjnej.html (access: 20.12.2017).
 • Piore M. 1979. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Population Projection 2014-2050. 2014. Central Statistical Office, Warszawa.
 • Praszałowicz D. 2002. Teoretyczne koncepcje procesów migracji. Przegląd Polonijny, 4: 9-40.
 • Ravenstein E.G. 1889. The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society, 52(2): 241-305.
 • Rotte R., Vogler M. 1998. Determinants of International Migration: Empirical Evidence for Migration from Developing Countries to Germany. IZA Discussion Papers, 12. http://repec.iza.org/dp12.pdf (access: 16.05.2016).
 • Solga B. 2013. Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym. Opole.
 • Spörlein Ch. 2015, Destination Choices of Recent Pan - American Migrants: Opportunities, Costs and Migrant Selectivity, International Migration Review, 49(2): 523-552.
 • Stopa bezrobocia w latach 1990-2017, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (acccess:19.12.2017).
 • Tarver J.D. 1964. Occupational migration differentials. Social Forces, 43(1): 231-241.
 • Waligórska M, Witkowski J. 2016. Prognoza demograficzna Polski do roku 2050 - nowe ujęcie. In: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Eds. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Wojtan M. 2004. Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec. Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wysieńska K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja - tożsamość, preferencje i wzory relacji migrantów w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/623151179.pdf (access: 29.01.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97279e4f-131e-4e1b-9ea0-93c138b2c3ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.