Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(29) | 146-152

Article title

Organizacja jako podmiot

Content

Title variants

EN
Organization as a subject

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analiz podejść metodologicznych, w których traktuje się organizację jak podmiot. Autor, podkreślając ograniczenia takiego zabiegu, prezentuje odpowiednie przykłady pozwalające na przyjęcie tezy postawionej w tytule. Tekst kończy krytyczna ocena i zestawienie uzasadnionych sytuacji traktowania organizacji jak podmiotu.
EN
The purpose of this paper is to present the results of analyses of the methodological approaches which consider organization as an entity. The author discusses the limitations of such a procedure, but also presents arguments that confirm the thesis formulated in the title. In the conclusion of the paper, the author offers a critical discussion and a list of statements justifying the treatment of an organization as a subject.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Adamik A. (2013). „Organizacja w teoriach – ewolucja w sposobach postrzegania organizacji”, w: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Boone Ch., van Witteloostuijn A. (1995). „Industrial organization and organizational ecology: The potentials for cross-fertilization”, Organization
 • Studies, t. 16, nr 2.
 • Cyert R., March J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Ćwiklicki M. (2011). Ewolucja metod organizatorskich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dyrbuś-Graca K., Bratnicki M. (2009). „Operacjonalizacja zdrowia organizacji i jego związek z efektywnością”, www.ptzp.org.pl/fi les/konferencje/
 • kzz/artyk_pdf_2009/026_Dyrbus-Graca_Bratnicki.pdf [dostęp: 28.06.2014].
 • Engelhardt J. (2009). Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.pl.
 • Furubotn E.G., Richter R. (2005). Insitutions & Economic Theory. The Contribution & Economic Theory (wyd. 2). Michigan: University of Michigan Press.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 • Hannan M.T., Freeman J.H. (1977). „The population ecology of organizations”, American Journal of Sociology, t. 82, nr 5.
 • Hatch M.J. (2002). Teoria organizacji (przekł. P. Łuków). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hejduk I. (2003). „W drodze do przyszłości”, w: I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
 • Kisielnicki J. (2008). MIS – systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
 • Kopaliński W. (1990). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kostera M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kożuch B. (2011). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.Pl.
 • Krzyżanowski L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kupisiewicz Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 • Łobos K. (2002). „Izomorfia rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw z pozycji teorii instytucjonalnej, ewolucyjnej oraz sytuacyjnej organizacji”, Organizacja i Kierowanie, t. 3, nr 109.
 • Mikuła B. (2001). W kierunku organizacji inteligentnych. Kraków: Antykwa.
 • Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Morgan G. (1997). Obrazy organizacji (przekł. Z. Wiankowska-Ładyka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pees R.C., Shoop G.H., Ziegenfuss J.T. (2009). „Organisational consciousness”, Journal of Health Organization and Management, t. 23, nr 5, s. 505-521.
 • Pszczołowski T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97297aef-14ff-4f67-8394-6a5a8c59c277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.