Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 58 | 83-106

Article title

Zaczytani bohaterowie książek. Obraz czytelnika w wybranych gatunkach literackich. Analiza porównawcza

Authors

Content

Title variants

EN
Fictional characters as readers. he depiction of a reader in chosen literary genres. Comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje obraz czytelnika na postawie wybranych utworów w literaturze fantasy (Księgowir paula Glennona), romansowej (Babunia Frederique Deghelt), antyutopijnej (451° Fahrenheita raya Bradbury’ego) i kryminalnej (Biblioteka cieni Mikkela Birkegaarda). Można zauważyć wiele podobieństw i różnic między sposobami przedstawienia motywu czytelnika. Gatunek literacki ma wpływ na kreowanie wizerunku czytającego bohatera. protagoniści czytają od dzieciństwa lub od przełomowego wydarzenia w ich życiu. podczas lektury napotykają na pewne przeszkody, co sprawia, że historia staje się bardziej interesują- ca. Książki mają moc zmieniania życia ikcyjnych bohaterów.
EN
The article presents the image of a reader in fantasy (Bookweird by paul Glennon), romance novel (La grand-mère de Jade by Frederique Deghelt), dystopian novel (Fahrenheit 451 by ray Bradbury) and crime iction (he Library of Shadows by Mikkel Birkegaard). here are a lot of similarities and diferences between the readers’ portrayals. he literary genre has an impact on creating reader’s image. he protagonists read either since their childhood or since the landmark in their lives. hey encounter some obstacles and threats during reading, which makes the story more attractive. Books have the power to change ictional characters’ lives.

Year

Volume

58

Pages

83-106

Physical description

Dates

published
2016-12-20

Contributors

author
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Antczak M., Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych, [w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 109-146.
 • Birkegaard M., Biblioteka cieni, Warszawa: Świat książki, 2011.
 • Bradbury R., 451° Fahrenheita, Stawiguda: Agencja "Solaris", 2012.
 • Bujnicka M., hasło: Romans, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. Tadeusza Żabskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 535-544.
 • Dahl R., Matylda, Warszawa: „Prima", 1998.
 • Deghelt F., Babunia, Warszawa: Świat Książki, 2011.
 • Dróżdż A., Książki i biblioteki w siedmiu odsłonach literatury utopijnej, EBIB 2001, nr 8 (26) [online]: www.ebib.pl/2001/26/drozdz.html [dostęp: 28.07.2016].
 • Gemra A., Rudolf E., hasło: Fantasy, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. Tadeusza Żabskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 149-153.
 • Glennon P., Księgowir, Warszawa: Świat Książki, 2010.
 • Głowiński M., hasło: Odmiana gatunkowa, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław [etc.]: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 2002, s. 352.
 • Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015 [online]: www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf [dostęp: 07.2016].
 • Martuszewska A., hasło: Powieść kryminalna, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. Tadeusza Żabskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 464-471.
 • Ostrowski W., hasło: Antyutopia, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorza Gazdy, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 39-44.
 • Peplińska A., Książka w książce fantasy (szkic na wybranych przykładach literatury młodzieżowej), [w:] Wizje bibliotek i bibliotekarstwa, pod red. Agnieszki Bajor, Katowice: Studio Noa: Uniwersytet Śląski, 2011, s. 147–153.
 • Wojciechowski J., Czytelnictwo, wyd. 6 popr., Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Zasacka Z., Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności, „Przegląd Humanistyczny” 2009, R. 53, nr 3, s. 81–93.
 • Zusak M., Złodziejka książek, Warszawa: Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2008.
 • Żabski T., hasło: Literatura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. Tadeusza Żabskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 310-316.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-972abd7c-a246-4093-82d6-ec205d623891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.