Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3-4 | 127-134

Article title

Ochrona miejsc światowego dziedzictwa w prawie polskim – plan naprawczy

Content

Title variants

EN
Protection of world heritage sites under Polish law – restructuring plan

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
According to the Convention on protecting world heritage sites, adopted in Paris on 16 November 1972, only domestic regulations may ensure the adequate management and protection of world heritage sites stated in the UNESCO World Heritage List. This article describes the effectiveness of Polish legal tools, in particular those that apply to the protection of the Monuments of History. It also addresses the current legal issues of the management of world heritage sites.

Year

Issue

3-4

Pages

127-134

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union) oraz Institute of Art and Law w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony dziedzictwa kultury, w tym w zagadnieniach dotyczących zabytków, muzealnictwa oraz rynku dzieł sztuki. Autorka wielu publikacji, np. Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem (2010), Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce (2010), Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne (2013). Członek wielu organizacji pozarządowych, w tym m.in. PKN ICOM, PKN ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji. Od 2012 roku członek Rady Ochrony Zabytków.

References

 • Berezowski C., Ochrona prawno-międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny, Warszawa 1948, s. 11.
 • Frigo M., Cultural property v. cultural heritage: A „battle of concepts” in international law?, IRRC 2004, vol. 86, s. 369.
 • Konopka M., O pomnikach historii ciąg dalszy – w obronie „zabytku prawa”, „Ochrona Zabytków” 2000, nr 2, s. 191-193.
 • Konopka M., Pomniki historii – nie wykorzystana szansa, „Ochrona Zabytków” 1999, nr 4, s. 414-417.
 • Merryman J.H., The Nation and the Object, IJCP 1994, nr 3, s. 64.
 • Nieć H., Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturowej, Warszawa-Kraków 1980, s. 119-128.
 • Pruszyński J., Pomniki jako kategoria prawna, „Ochrona Zabytków” 1999, nr 4, s. 418-422.
 • Stańczyk J., Pojęcie wspólnego dziedzictwa ludzkości w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1985, nr 9, s. 55-65.
 • Szmygin B., Analiza obiektu zabytkowego jako element adaptacji do współczesnych funkcji użytkowych – metodologia światowego dziedzictwa, [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa 2009, s. 136.
 • Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
 • Zeidler K., Zalasińska K., Normatywno-prawne podstawy wpisu na Listę dziedzictwa światowego UNESCO, „Studia Europejskie”, t. XVIII, 2009, s. 281-290.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97326a02-4128-4be3-920b-648cfb4a044d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.