Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(9) | 2-18

Article title

The role of higher education institutions in shaping the intellectual capital in light of marketing innovation

Authors

Content

Title variants

PL
Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The systemic approach implied by marketing innovation requires professional shaping of the intellectual capital. Innovation marketing shall fulfill its role on the basis of 5 i’s principle. Fulfillment of those tasks requires specialists, thoroughly trained in marketing, management and in the theoretical foundations for innovative activity. The higher education institutions are responsible for preparing such specialists. The fundamental problems lie both in constructing adequate curricula and in training the instructors for using them in class. On the one hand, such program should derive from the logic of the processes of innovation; on the other it should draw from the rules of marketing and management. The necessary level and structure of the intellectual capital demands precise adaptation of such programs to consolidated actions within marketing innovation.
PL
Podstawą działania marketingu innowacji są zasady nowoczesnego marketingu, zwłaszcza zasada 5 I, tj. identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja, integralność. Realizacji tych zadań mogą sprostać gruntownie przeszkoleni specjaliści, w zakresie marketingu, zarządzania i teoretycznych podstaw działalności innowacyjnej. Za ich przygotowanie są odpowiedzialne wyższe uczelnie. Podstawowym problemem w tym zakresie są odpowiednie programy nauczania oraz szkolenie kadry dydaktycznej dla ich realizacji. Programy te powinny wynikać z logiki procesów innowacyjnych ale też czerpać z ogólnych zasad marketingu i zarządzania. Dobrze zrealizowane zadania w tym zakresie przez szkoły wyższe szczególnie w zakresie przygotowania kadr menedżerskich dla zarządzania gospodarką innowacyjną, także dla marketingu innowacji może być doskonałym atutem ich przewagi konkurencyjnej na rynku edukacji.

Publisher

Year

Issue

Pages

2-18

Physical description

Dates

published
2013-09

Contributors

 • Wyższa Szkoła Menedżerska

References

 • Białoń L. (red. nauk.), Wsparcie marketingowe, w pracy zarządzanie wynikami prac naukowych, red. A. Jasiński, Warszawa, Radom 2011
 • Białoń L. (red. nauk.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, Warszawa, 2010
 • O' ConnorG.C., Corbett A., Pierantozzi R., Stwórz trzy odmienne ścieżki kariery dla innowatorów, Harvard Business Review, Polska, listopad 2011
 • Gorindarajan V., Innowacyjność odwrócona. Zasady Gry. Harvard Business Review, Polska, luty 2013
 • Gordon H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, Wyd. PWE Warszawa 2001
 • Edvinsson L., Malone M., Kapital intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa i jego ukryte korzenie, PWN 2001
 • Ekonomika i zarządzanie i innowacje w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. A. Jasiński, R. Ciborowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012
 • Kotler Ph., Kartajays H., Stiawan J., Marketing 3.0., Wyd. M.T. Biznes, 2010
 • Kotler Ph., Trias de Bes F., Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013
 • Tidd J., Bessant J., Zarządzanie i innowacje. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Walter Kluwer Bisness, Warszawa 2011
 • Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing, PWE Warszawa 2009
 • Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacje, pomiar, Wyd. Placet, Warszawa 2008

Notes

EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9738186a-7062-4988-a9df-a46cf58d6ee1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.