Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 216-225

Article title

IMPACT OF MOTIVATIONAL ORIENTATION ON STUDENTS’ SCHOOL ACHIEVEMENTS

Authors

Content

Title variants

PL
WPŁYW ORIENTACJI MOTYWACYJNEJ NA OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study investigated the relationship between the motivational orientation of secondary school graduates and their educational achievements. 615 pupils form six Silesian schools participated in the study. To assess goal orientations self-adopted Nicholls’ Motivational Orientation Scale was used. The results suggest that most pupils receive high and very high marks, which are related to their goal orientations. Task and ego orientations seem to be most conducive to obtain higher marks, while avoidance orientation is related to lower educational outcomes.
PL
Przedmiotem badań uczyniono osiągnięcia szkolne maturzystów oraz ich związek z orientacją motywacyjną. Badania przeprowadzono w grupie 615 uczniów z 6 szkół województwa śląskiego. Do rozpoznania orientacji motywacyjnej zastosowano samodzielnie zaadaptowaną Skalą Orientacji Motywacyjnej Johna Nichollsa. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zdecydowana większość uczniów uzyskuje wysokie i bardzo wysokie osiągnięcia szkolne, które są zależne od ich orientacji motywacyjnej. Orientacja zadaniowa i popisowa sprzyjają uzyskiwaniu wyższych osiągnięć szkolnych, podczas gdy orientacja unikowa wpływa na ich obniżanie.

Year

Issue

17

Pages

216-225

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

References

 • Archer, J., Scevak, J. (1998). Enhancing Students’ Motivation to Learn: Achievement Goals in University Classrooms. Educational Psychology, 2.
 • Bereźnicki, F. (2007), Dydaktyka kształcenia ogólnego. Lublin.
 • Boguszewska, J.K. (2008). Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej. Kraków.
 • Buchner, C. (2004). Sukces w szkole jest możliwy. Kielce.
 • Convington, M.V. (2000). Goal theory. Motivation and school achievement: an integrative review. Annual Review of Psychology, 51.
 • Jagacinski, C.M., Madden, J.L., Reider, M.H. (2001). The Impact of Situational and Dispositional Achievement Goals on Performance. Human Performance, 4.
 • Kaplan, A., Gheen, M., Midgley, C. (2002). Classroom goal structure and student disruptive bahaviour. British Journal of Educational Psychology, 2.
 • Konopnicki, J. (1966). Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa.
 • Kozłowski, W. (2013). Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów. Edukacja, 2.
 • Kupisiewicz, Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa.
 • Maehr, M.L., Anderman, E.M. (1993). Reinventing Schools for Early Adolescents: Emphasizing Task Goals. The Elementary School Journal, 5.
 • Nicholls, J.G. (1989). The Competitive Ethos and Democratic Education. Cambridge.
 • Ogrodnik, J. (2006). Rola celów w procesie uczenia się. In S. Korczyński (ed.), Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole. Opole.
 • Ogrodnik, J. (2017). Aspiracje edukacyjne uczniów a poziom ich osiągnięć szkolnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 14.
 • Sękowski, A.E. (2001). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin.
 • Tyszkowa, M. (1964). Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka. Warszawa.
 • Uçar, F.M., Sungur, S. (2017). The role of perceived classroom goal structures, self-efficacy, and engagement in student science achievement. Research in Science & Technological Education, 2.
 • Valle, A., Cabanach, R., Núnez, H.C., González-Pienda, J., Rodríguez, S., Pińeiro, I. (2003). Multiple Goals, Motivation and Academic Learning. British Journal of Educational Psychology, 73.
 • Zhang, M., Quan, Y., Huang, L., Kuo, Y. (2017). The Impact of Learning Styles on Academic Achievement. International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9738de1f-79b1-4c06-9588-48b097ce97c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.