Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 180-201

Article title

ANEKS

Content

Title variants

EN
ANNEX

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
1. Anka PTASZKOWSKA, Panoramiczny Happening Morski – dziś 2. Elżbieta KALINOWSKA, Sztuka jako gest prywatny 3. Rozmowa Anny Marii Leśniewskiej przeprowadzona z Wojciechem Krzywobłockim 4. Jerzy Treliński i Andrzej Pierzgalski. Dokumentacja działań podczas plenerów w Osiekach 5. Rozmowa Łukasza Guzka przeprowadzona z Marianem Zającem

Keywords

Year

Issue

18

Pages

180-201

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-973902b8-2cbb-4164-aea1-47a3c8c84e16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.