Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 (15) | 57-71

Article title

„Wierszem można odkorkować duszę” – o sacrum w twórczości Wacława Oszajcy

Content

Title variants

EN
“With poems you can uncork soul” – about the sacred in the poetry of Wacław Oszajca

Languages of publication

PL

Abstracts

Wacław Oszajca is a Polish Jesuit, journalist, poet and publicist. His work is mainly focused around Christianity related matters. A Jesuit uses the category of the sacred as a synonym for what is saint. It defines the sacred as a force that puts together the chaos of everyday life, it is the Absolute, thanks to which we can reach faith in the infinity of the world. Oszajca tries to provoke the reader into thinking about the presence of the sacred in his life and shows that the division into the sacred and the profane should be removed. His work is a proof of adoration of everyday life and faith in a merciful but righteous God. When writing, he often uses contrasts and paradoxes, but above all his poetry is full of humor and joy.

Keywords

EN

Year

Issue

Pages

57-71

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Biela J., Reszta będzie milczeniem, „Topos” 2004, nr 5.
 • Burzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
 • Chrząstowska B., „Wierzę wierszem”. O poezji kapłańskiej [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997.
 • Dybciak K., Literatura wobec religii – izolacja czy przenikanie?, „Znak” 1977, nr 11–12.
 • Grodecka E., Wacław Oszajca – współczesna liryka polska w koloratce, „Język Polski w Gimnazjum” 2007/2008, nr 1.
 • Jaskółowa E., Wacława Oszajcy tryptyk z żoną Lota [w:] tejże, Kto to był? Żona Lota w poezji polskiej XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu, Katowice 2006.
 • Jaworska M., Odcienie paradoksu w poezji kapłańskiej Jana Twardowskiego i Wacława Oszajcy [w:] Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007.
 • Jaworska M., „…i po polsku wyskrobane na klęczniku judy raus”. Paradoksy życia z innym na przykładzie poezji Wacława Oszajcy, „Initium. Czasopismo Teologicznych Poszukiwań” 2007/2008, nr 38–39.
 • Kuźma E., Rozterki bohatera lirycznego wierszy Wacława Oszajcy [w:] Szkice o twórczości Wacława Oszajcy, red. R. Cieślak, P. Urbański, Szczecin 2006.
 • Lisowski K., Zmysł udziału, „Nowe Książki” 2004, nr 10.
 • Mazierski A., Z głębi cienia. O poezji księdza Wacława Oszajcy, „Ład” 1983, nr 6.
 • Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003.
 • Nieradko A., W świetle miłości. O poezji Wacława Oszajcy, „Akcent” 1994, nr 3–4.
 • Ochwat M., Poezja paradoksów – paradoksy w poezji, Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy, Katowice 2014.
 • Opacka-Walasek D., Paradoksy egzystencji, paradoksy religii. Apokatastaza w poezji Wacława Oszajcy [w:] Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi, red. M. Kisiel przy współudziale Majerskiego P., Marcinowa Z., Katowice 2003.
 • Opacka-Walasek D., Apokatastaza w poezji ks. Wacława Oszajcy [w:] tejże, Chwile i eony. Obraz czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005.
 • Pieńkosz K., Poeta pielgrzymujący, „Literatura” 1985, nr 8.
 • Sawicki S., Granice sakralnych interpretacji literatury [w:] tegoż, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczne, Lublin 1994.
 • Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983.
 • Sterna-Wachowiak S., Poezja słów pierwszych, „Twórczość” 1986, nr 9.
 • Sterna-Wachowiak S., Pukanie do Bożych drzwi [w:] W. Oszajca, Przy świecy i ogarku (rozmowy, eseje, szkice), Poznań 1995.
 • Stolarczyk J., Zwykłe piękno, „Odra” 1982, nr 11.
 • Szaruga L., Świt poetycki (XXV), „Zeszyty Literackie” 2004, nr 88.
 • Szymańska A., Mieć wszystko naraz, „Odra” 2004, nr 9.
 • Szymik J., Teologia w krainie pepsi-coli. od teologii-nauki do teologii-mądrości, Warszawa 1999.
 • Tomasik T., Poezja o smaku soli, „Topos” 1999, nr 1.
 • Twardowski J., O wierszach ks. Wacława Oszajcy, „Więź” 1980, nr 6.
 • Urbański P., Ignacjańskie ćwiczenia duchowne Wacława Oszajcy [w:] Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku, red. M. Kaczmarek, Opole 1993.
 • Urbański P., Czy Judasz może być zbawiony? Apokryf według Wacława Oszajcy, „Akcent” 1993, nr 1–2.
 • Wróblewski B., Wydziedziczenie i kompleksy, Lublin 1985.
 • Zarębianka Z., O książkach, które pomagają być, Kraków 2004.
 • Zarębianka Z., O poezji religijnej i sposobach jej badania, „Roczniki Humanistyczne” 1990, z. 1.
 • Zarębianka Z., Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii [w:] Pytania o wiarę. Religia i Kościół w literaturze polskiej, red. A. Sulikowski, Szczecin 2008.
 • Zarębianka Z., Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2000.
 • Zarębianka Z., Zebrane po drodze. O wierszach Wacława Oszajcy SJ [w:] tejże, O książkach, które pomagają być, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-973e6ada-f08f-4694-a441-f4123881d460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.