Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 3 | 75-89

Article title

Elementy religijne w indyjskiej estetyce teatru

Title variants

EN
Religious Elements in Indian Aesthetics of the Theatre

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest wprowadzeniem do kwestii początków teatru indyjskiego. To opis jego istoty i próba zweryfikowania tezy o związkach teatru ze sferą sacrum. Aby w pełni przybliżyć ów fenomen, skorzystano z dorobku kilku dziedzin naukowych, m.in. fenomenologii religii, estetyki, teatrologii czy antropologii.
EN
This article is an introduction to the origins of Indian theatre. It describes its essence and verifies thesis about the relationship between theatre and sacred space. The author used the achievements of many scientific disciplines, including phenomenology of religion, aesthetics, theater studies and anthropology.

Year

Volume

8

Issue

3

Pages

75-89

Physical description

Contributors

 • doktorantka Instytutu Religioznawstwa UJ

References

 • Berthold, Margot. Historia teatru. Przeł. Danuta Żmij-Zielińska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980.
 • Bharata Muni. The Natyaśastra: A Treatise on Hindu Dramaturgy and Historionics. Przeł. Manomohan M. Ghosh. Vol. I. Calcutta: Asiatic Royal Society. 1950.
 • Braun, Kazimierz. Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku. Lublin: Norbertinum, 2000.
 • Byrski, Maria Krzysztof. „Indyjski teatr i dramat klasyczny”. W: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej. Red. Marek Mejor. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2007.
 • Byrski, Maria Krzysztof. „Teatr najantyczniejszy”. Pamiętnik Teatralny 18 (1969), 1–2: 11–47.
 • Eliade, Mircea. Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Przeł. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA, 2008.
 • Gonc-Mocanin, Klara. „Natyamandapa. A Real Or Fictional Space of the Classical Indian Theatre”. Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism 2003, 23: 28–38.
 • Gupta, Chandra Bhan. The Indian Theatre. Its Origin and Development up to the Present Day. Banaras: Motilal Banarsidass Publishers, 1954.
 • Kłeczek-Semerjak, Kinga. „Indyjska teoria rasa jako doświadczenie estetyczne”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Humanistyczne 2011, 3 (2) spec.: 183–195.
 • Kolankiewicz, Leszek. „Wstęp: ku antropologii widowisk”. W: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Red. Leszek Kolankiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
 • Kołdrzak, Elżbieta. „Cechy dystynktywne teatru indyjskiego”. W: Teatr Orientu. Materiały z sesji naukowej. Red. Przemysław Piekarski. Kraków: Medycyna Praktyczna, 1998.
 • Magnuszewska, Marzena. „Geneza współczesnego teatru indyjskiego”. W: Teatr Orientu. Materiały z sesji naukowej. Red. Przemysław Piekarski. Kraków: Medycyna Praktyczna, 1998.
 • Marlewicz, Halina. „Dramat staroindyjski w teorii i praktyce”. W: Gliniany wózeczek. Dramat sanskrycki napisany przez Śudrakę. Oprac. Halina Marlewicz i Lidia Sudyka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004.
 • Marlewicz, Halin. „O interpretacji idei rasa w staroindyjskiej teorii dramatu”. W: Teatr Orientu. Materiały z sesji naukowej. Red. Przemysław Piekarski. Kraków: Medycyna Praktyczna, 1998.
 • Mikoś, Kazimiera. „Doświadczenie religijne a przeżycie estetyczne”. Nomos. Kwartalnik Religioznawczy 45 (2007), 57/58: 41–73.
 • Prokopiuk, Jerzy, Wojciech Dudzik, Krzysztof Renik i Włodzimierz Pawluczuk. „O teatrze. Zapis rozmowy”. Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 45 (1991), 3–4: 11–12.
 • Renik, Krzysztof. Kathakali – sztuka indyjskiego teatru. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1994.
 • Sanskrit Drama in Performance. Red. Rachel Van M. Baumer i James R. Brando. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. 1993.
 • Schayer, Stanisław. „Klasyczny teatr indyjski dziś”. W: Stanisław Schayer. O filozofowaniu Hindusów. Artykuły wybrane. Warszawa: PWN, 1988.
 • Schechner, Richard. „Zabawa”. W: Antropologia widowisk. Red. Leszek Kolankiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
 • Skiba, Katarzyna. „Klasyczny taniec indyjski jako ścieżka duchowego rozwoju”. The Polish Journal of the Arts and Culture 1 (2012), 1: 149–164
 • Słownik wiedzy o teatrze. Red. Dariusz Kosiński. Bielsko-Biała: ParkEdukacja 2005.
 • Steiner, Marta. Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
 • Varadpande, Manohar Laxman. History of Indian Theatre. Vol. I. New Delhi: Abhinav Publications 1987.
 • Vatsyayan, Kapila. Traditional Indian Theatre: Multiple Streams. New Delhi: National Book Trust, 1980.
 • Zapart, Jarosław. „O przeżyciu estetycznym i mistycznym u Abhinawagupty”. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Humanistyczne 2011, 2 (1): 151–167.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97434cbd-330f-45ba-9f4c-a7d07c64cb7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.