Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1(11) | 43-66

Article title

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje

Content

Title variants

EN
Video games research from the perspective of media education: Analysis and recommendations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia analizę ogólnodostępnych raportów podejmujących zagadnienia gier wideo i towarzyszących im zjawisk, przy czym autorzy skupiają się na wątkach rodzinnych i rodzicielskich. Punkt wyjścia stanowią potrzeby i oczekiwania edukatorów medialnych. Przeanalizowano założenia teoretyczne, treść, metodologię oraz sposób realizacji wybranych badań. Wnioski zostały przedstawione w postaci propozycji zmian w badaniach nad grami z uwzględnieniem ich funkcjonowania w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
EN
The article presents an analysis of popular reports dealing with the issues of video games and related phenomena; the authors focus on family and parenting issues. The needs and expectations of media educators are the starting point for the analysis. Theoretical assumptions, content, methodology and practical aspects of selected studies are taken into consideration in the analysis. Conclusions are presented as proposals for changes in further research on video games, including their place in the family environment or peer groups.

Journal

Year

Issue

Pages

43-66

Physical description

Dates

published
2018-12-28

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Centrum Profilaktyki Społecznej

References

 • Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Online: <http://www.mamatatatablet.pl/pliki/uploads/2015/11/Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport_final.pdf>.
 • Bobrowski, M., Rodzińska-Szary, P., Socha, M. (2015). Kondycja Polskiej Branży Gier Wideo 2015. Online: <http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport_A4_Web.pdf>.
 • Bogost, I. (2 lutego 2015). Game Studies, Year Fifteen. Notes on Thoughts on Formalism. Online: <http://bogost.com/writing/blog/game-studies-year-fifteen/>.
 • Boyd, D. (5 stycznia 2017). Did Media Literacy Backfire? Online: <https://points.datasociety.net/did-media-literacy-backfire-7418c084d88d#.h4mecrnv2>.
 • Budzisz, W. i in. (2014). Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska. Online <http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych_2014_EudBrrI.pdf>.
 • Dąbrowska, A. J. i in. (2012). Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska. Online: <https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-Kompetencji-Medialnych-i-Informacyjnych1.pdf>.
 • ESA (2005). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2005. Online: <https://pl.scribd.com/document/125495226/ESA-Essential-Facts-2005>.
 • ESA (2006). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2006. Online: <https://library.princeton.edu/sites/default/files/2006.pdf>.
 • ESA (2007). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2007. Online: <http://www.org.id.tue.nl/IFIP-TC14/documents/ESA-Essential-Facts-2007.pdf>.
 • ESA (2008). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2008. Online: <http://www.org.id.tue.nl/IFIP-TC14/documents/ESA-Essential-Facts-2008.pdf>.
 • ESA (2009). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2009. Online: <http://www.org.id.tue.nl/IFIP-TC14/documents/ESA-Essential-Facts-2009.pdf>.
 • ESA (2010). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2010. Online: <http://isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/esa_ef_2010.pdf>.
 • ESA (2011). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2011. Online: <http://isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/esa_ef_2011.pdf>.
 • ESA (2012). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2012. Online: <http://isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/esa_ef_2012.pdf>.
 • ESA (2013). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2013. Online: <http://isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/esa_ef_2013.pdf>.
 • ESA (2014). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2014. Online: <http://isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/esa_ef_2014.pdf>.
 • ESA (2015). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2015. Online: <http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf>.
 • ESA (2016). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2016. Online: <http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf>.
 • Filiciak, M., Komorowski, T., Murawska-Najmiec, E., Ogonowska, A., Ptaszek, G., Stunża, G. D. (2015). Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy w społeczeństwach wiedzy. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych (s. 225–227). Kraków: Impuls.
 • Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych (tłum. E. Hornowska). Poznań: Zysk i Ska.
 • Gałuszka, D. (2016). Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry komputerowej. Wyniki badania nad obecnością gier wideo w rodzinie. Kultura i Edukacja, 25(1), 197–216.
 • ISFE (2012a). Videogames in Europe: 2012 Consumer Study. Online: <http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/euro_summary_-_isfe_consumer_study.pdf>.
 • ISFE (2012b). Videogames in Europe: 2012 Consumer Study. Poland. Online: <http://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/attachments/poland_-_isfe_consumer_study.pdf>.
 • Jasiewicz, J. i in. (2014). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji. Online: < https://mac.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf>.
 • Lenhart, A. Kahnei, J., Middaugh, E., Macgill Rankin, A., Evans, C., Vitak, J. (2008). Teens, Video Games, and Civics. Online: <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2008/PIP_Teens_Games_and_Civics_Report_FINAL.pdf.pdf>.
 • Livingstone, S., Haddon, L. (2009). EU Kids Online: Final report. Online: <http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006–9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf/>.
 • MondayPR (2012). Polska branża gier komputerowych – analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier. Online: <http://mondaypr.pl/wp-content/uploads/2012/11/Raport-Gamingowy_26102012.pdf>.
 • NoNoobs (2014). Game Industry Trends 2014 KIDS. Online: <https://swresearch.pl/pdf/Raport_GIT_Kids_2014.pdf >.
 • Orange Polska (2016). Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Online: <https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Rodzice_i_dzieci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.pdf>.
 • PPJO (2013). Miliardy złotych w rękach dzieci. Online: <http://www.jakoscobslugi.pl/UserFiles/File/Raport%20Polskiego%20Programu%20Jako%C5%9B%C4%87%20Obs%C5%82ugi%20Miliardy%20w%20r%C4%99kach%20dzieci.pdf>.
 • Ptaszek, G. (2014). Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Kultura Popularna 3(41), 6–17
 • Squla.pl (wrzesień 2016). Dzieci po szkole – wolne czy zajęte. Online: <http://www.edunews.pl/images/pdf/raport_dzieci_po_szkole.pdf>.
 • Siemieniecki, B. (2007). Media w pedagogice. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki (tom I). Warszawa: PWN.
 • Slany, K. (2008). Wpływ urodzenia dziecka na relacje małżeńskie i podejmowane przez małżonków role rodzicielskie. Studia Humanistyczne, 6(1), 103–115.
 • Stunża, G. (2017). Edukacja kulturalna – podstawa edukacji medialnej. I odwrotnie. Online: <http://edukatormedialny.pl/2017/01/13/edukacja-kulturalna-podstawa-edukacji-medialnej-i-odwrotnie/>.
 • Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 • Tyszka, Z. (1997). Rodzina. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 698). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Data dostępu do źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 30 stycznia 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9746392e-1639-4763-8270-ea54a4af83cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.