Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 303-325

Article title

Zadania pedagogiki ulicy w świetle badań biograficznych nad tożsamością dzieci ulicy

Content

Title variants

EN
The tasks of street pedagogy in the light of biographical research into the identity of street children

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
For a few years in Poland there have appeared attempts to create a partnership for the benefit of children. Actions took up for this purpose are aimed at equalizing life chances of children threatened by social marginalisation and exclusion by actions oriented directly on children and by intensifying the already existing welfare system through creating local coallitions and popularising street pedagogy. United Way Foundation executes a model of work, proofed in many countries worldwide, based on a cooperation of three sections: business self-government authorities, non-government organisations with a support of scientific milieu and the media. However, the knowledge of this subject is still insufficient and the phenomenon of children of a street is commonly associated with problems of the Third World. This text is an attempt to address a question whether actions took up by the street pedagogues are a response to children’s living in dysfunctional families problems and assessing what kind of response it is. In the first part of the text, the author shows the results of research on the identity of children of the street, their ways of understanding the world, and assumptions made by street children about the world and their strategies of functioning built on this base. In the second part of the text the author analyses the adequacy and efficacy of help forms directed to this group of youth and analyzes in detail the fundamental assumptions of street pedagogy.

Year

Volume

8

Pages

303-325

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Asystentura rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, red. M. Szpunar, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Gdynia 2010.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tł. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.
 • Bruner J., Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, wstęp A. Brzezińska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
 • Brzezińska A., Lutowski G., Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 • Cueff D., Dzieci ulicy − potrzeby i możliwości oddziaływań, [w:] Resocjalizacja − w stronę środowiska otwartego, red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2007.
 • Cueff D., Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym, [w:] Streetworking. Teoria i praktyka, red. E. Bielecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2005.
 • Dernowska U., Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa ucznia, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.
 • Głowacka B., Dzieci ulicy – troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1998, nr 2, dod. „Nasz Animator”, materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy.
 • Goffman E., Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Haman M., Pojęcia i ich rozwój. Percepcja, doświadczenie i naiwne teorie, Wydawnictwo Matrix, Warszawa 2002.
 • Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna. Dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Klus-Stańska D., Światy dziecięcych znaczeń, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2004.
 • Kozdrowicz E., Dzieci ulicy: alternatywne rozwiązania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 7.
 • Partnerstwo dla dzieci – czas wolny jako narzędzie zmiany społecznej, materiał z II Konferencji zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga w MPiPS 8 grudnia 2008 r., Warszawa 2009.
 • Partnerstwo dla dzieci. Przykład współpracy międzysektorowej, materiał z I Konferencji Merytorycznej zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy 30 listopada 2007 r., Warszawa 2007.
 • Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, przeł. Z. Zakrzewska, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1993.
 • Pietruska-Madej E., Wiedza i człowiek. Szkice o filozofii Karla Poppera, Wydz. Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1997.
 • Sokołowska J., Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Sokołowska J., Ulica jako przestrzeń (re)socjalizacji dzieci z obszarów wykluczeń, [w:] Miejsce, przestrzeń, krajobraz − edukacyjne znaki [w druku].
 • Sokołowska J., Obraz szkoły w percepcji dzieci bez dzieciństwa, „Problemy Współczesnej Edukacji” 2010, nr 1.
 • Stemplewska-Żakowicz K., Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1996.
 • Szczepański T., Pedagogika ulicy jako odpowiedź na potrzeby środowisk marginalizowanych, [w:] Partnerstwo dla dzieci – czas wolny jako narzędzie zmiany społecznej, materiał z II Konferencji zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga w MPiPS 8 grudnia 2008 r., Warszawa 2009.
 • Szczepański T., Przestrzenie działania pedagoga ulicznego, [w:] Streetworking. Teoria i praktyka, red. E. Bielecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2005.
 • Wiśniewska-Kin M., Chcieć, pragnąć, myśleć, widzieć – rozumienie pojęć przez dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Wygotski L. S., Myślenie i mowa, przetł. E. Flesznerowa i J. Fleszner, PWN, Warszawa 1989.
 • Wygotski L. S., Wybrane prace psychologiczne II: Dzieciństwo i dorastanie, pod red. A. Brzezińskiej i M. Marchow, przekł. A. Brzezińska i in., Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Ziółkowski M., Znaczenie. Interakcja. Rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej, PWN, Warszawa 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-974e824e-15e4-4ef3-ba02-d839e7286b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.