Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3(53) | 157-173

Article title

Analysis of public discourse on religious minorities in Turkey after the coup attempt of 15th July 2016

Title variants

PL
Analiza dyskursu publicznego na temat mniejszości religijnych w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to follow and analyze the public discourse on religious minorities in Turkey after the failed coup d’état of 15th July 2016. However either Turkish state’s policy or social attitudes towards these groups have always been controversial and their real position has always differed from their legal status, the author decided to put a hypothesis that the coup attempt is indeed what has significantly affected the way they are being perceived by mass media in Turkey and hence, by Turkish public opinion. Thus, the purpose of this analysis is to study the chosen media content concerning religious minorities and to answer the question how the post-coup reality affects the situation of persons belonging to these groups. In order to achieve this goal several research methods specific for political science and humanities are applied and Polish, English and Turkish language sources are widely referred in the article.
PL
Celem publikacji jest prześledzenie dyskursu publicznego dotyczącego mniejszości religijnych w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku. Jakkolwiek polityka tego państwa, jak również społeczne postawy wobec tych grup zawsze budziły kontrowersje, a ich rzeczywiste położenie odbiegało od formalnego statusu, autorka tekstu zdecydowała się na postawienie hipotezy, że to właśnie nieudana próba zamachu stanu wpłynęła szczególnie znacząco na postrzeganie i traktowanie tych grup przez mass media i, co za tym idzie, turecką opinię publiczną. Celem analizy jest więc prześledzenie wybranych treści medialnych i odpowiedź na pytanie o to, jak po-zamachowa rzeczywistość wypływa na sytuację osób należących do tych grup. Osiągnięciu tego celu służy zastosowanie szeregu metod badawczych specyficznych dla nauk społecznych, w tym nauki o polityce, jak również odwołania do źródeł polsko-, angielsko- i tureckojęzycznych, będące warunkiem rzetelnej analizy zjawisk, których tekst dotyczy.

Year

Issue

Pages

157-173

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Adam Mickiewicz University in Poznań

References

 • ANADOLU AGENCY (2016), Western media aim to 'tarnish' Turkey's image: Experts: İlnur Çevik, https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/western-media-aim-to-tarnish-turkeys-image-experts/613861 (26.06.2018).
 • BARDAKÇI Mehmet, FREYBERG-İNAN Annette, GIESEL Christoph, LEISSE Olaf (2017), Religious minorities in Turkey. Alevi, Armenians, and Syriacs and the struggle to desecuritize religious freedom, London.
 • BAYIR Derya (2016), Minorities and nationalism in Turkish law, London.
 • BBC Türkçe (2016), Erdoğan: 15 Temmuz'u lanetlemeyenler darbe girişiminin parçasıdır, https://www.bbc.com/turkce/37530447 (20.06.2018).
 • BİLA Fikret (1.02.2017), Yunanistan darbeye ortak oluyor, „Hürriyet”.
 • CNN Türk (2016), https://www.youtube.com/watch?v=fjSgDNAZyaE (2.08.2018).
 • EKİN Sibel (2018), Türk Yahudileri neden İsrail’e göç ettiklerini anlattı, https://ahvalnews.com/tr/yahudiler/turk-yahudileri-neden-israile-goc-ettiklerini-anlatti, (14.08.2018).
 • FAIRCLOUGH Norman (1992), Discourse and Social Change, Cambridge.
 • GORKA Sebastian (2016), Importance of coup in Turkey can't be overemphasized, http://video.foxnews.com/v/5037584321001/?#sp=show-clips (26.06.2016).
 • HANOĞLU Hayal (2017), An introduction to Alevism: Roots and practices, in: Tözün İssa (ed.), Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity, London.
 • HARDY Cynthia, HARLEY Bill, PHILLIPS Nelson (2004), Discourse analysis and content analysis: two solitudes?, „Qualitative Methods”, Spring 2004.
 • KIZILKAN-KISACIK Zelal Başak (2012), Europeanization of minority norms in Turkey, Cologne.
 • Kiliseye yönelik ırkçı saldırı sonrası Kadıköy Belediyesi'nden açıklama (30.04.2018), „Cumhuriyet”.
 • KOÇYİĞİT Ibrahim (2017), Darbe başarılı olsaydı Doğu'da Ermeni ve Marsist Kürt devleti kurulacaktı, https://ilkha.com/haber/52091/darbe-basarili-olsaydi-doguda-ermeni-ve-marsist-kurt-devleti-kurulacakti (30.07.2018).
 • KUYUMCİYAN Baruyr (26.07.2016), Ermeni doktorun tüp bebek merkezine OHAL kapsamında el kondu, „Agos”.
 • LASSWELL Harold (1948), The structure of and function of communication in society, in: Lyman Bryson (ed.), The Communication of Ideas, New York.
 • LISOWSKA-MAGDZIARZ Małgorzata (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków.
 • LIBRARY OF CONGRESS (2007), The Treaties of Peace 1919-1923, Clark, New Jersey. (Originally published: New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1924)
 • ORAN Baskın (2004), Türkiye’de azınlıklar: Kavramlar, teori, Lozan, iç mevzuat, içtihat, uygulama, Istanbul.
 • ÖVÜR Mahmut (25.07.2017), Azınlıkların ruhani liderleri neden sessiz? ,,Sabah”
 • ÖZGAN Osman (2018), Borsadan 15 Temmuz kaçışı, https://www.yenisafak.com/gundem/borsadan-15-temmuz-kacisi-2992810 (9.08.2018).
 • SARAÇLI Mehmet (2012), Avrupa Birliği ve Türkiye’de azınlıklar, Ankara.
 • SZACKI Jerzy (2002), Historia myśli socjologicznej, Warszawa.
 • UĞUR Fuat (23.07.2016), Henri Barkey kamuflaj, asıl gelen Graham Fuller miydi?, „Türkiye”.
 • TRT 1 (15.07.2016), Tüp bebek merkezi kapatıldı, anne embriyoların peşinde.
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (2017), Fethullahçi Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tari̇hli̇ darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ i̇le bu terör örgütünün faali̇yetleri̇ni̇n tüm yönleri̇yle araştırılarak alınması gereken önlemleri̇n beli̇rlenmesi̇ amacıyla kurulan mecli̇s araştırması komi̇syonu raporu, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/ARASTIRMA_ONERGESI_SD.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=1343 (20.07.2018).
 • YILDIRIM Hasret (7.10.2016), 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Ermenilerin rolu, „Yenisöz”.
 • YÜZBAŞIOĞLU Nazlı, ÇOĞALAN Sultan, ALTUĞ Bayram (2016), Batı medyasından sistemli algı operasyonu yapıldı, https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/bati-medyasindan-sistemli-algi-operasyonu-yapildi/612842?amp=1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9750dcfb-6706-46ce-9ef2-b38856e96770
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.