Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 | 76-79

Article title

Recenzja: Janusz Mariański "Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna", Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problemem głównym wydanej niedawno ksiażki Janusza Mariańskiego jest ideologiczny wymiar religii i religijności, szczególnie trudny dla badań socjologicznych ze względu na to, że odnosi się do sfery mentalnej kultury. To, jak ludzie myślą, co myślą i dlaczego tak a nie inaczej, wyrażają swoje przekonania w sposób werbalny i pozawerbalny, jest szczególnie ważnym elementem poznania naukowego, eksploracji, ale i eksplanacji, których celem jest przybliżenie się do prawdy o społeczeństwie, a konsekwencją postawienie diagnozy odkrywającej prawidłowości i pozwalającej postawić tezy o charaktzerze probabilistycznym. Religia, a może przede wszystkim religijność, nie tylko przynależą do mentalności, ale i ją kształtują w stopniu wysokim ze względu na to, iż myślenie w kategoriach wiary to działanie zorientowane na jej urzeczywistnienie w sytuacjach codziennych. Szczególnie ważne jest to w społeczeńśtwie ponowoczesnym, którego cechą wyróżniającą jest pluralizm ideologiczny i względność systemu wartości absolutnych.

Keywords

Year

Issue

11

Pages

76-79

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

Notes

PL
Recenzja 3. z numeru 11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2367

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-975b4869-d209-4d4f-8d57-4978513b7de6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.