Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 | 65-85

Article title

Produkcja samolotów, śmigłowców i dronów bojowych w Europie

Content

Title variants

EN
Production of military aircraft in Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
rakt: Opracowanie stanowi przegląd współczesnych korporacji i zakładów produkcyjnych branży lotniczej działających w Europie, wraz z katalogiem wytwarzanego przez nie w ostatnich latach uzbrojenia. Stanowi to podstawę do dalszej dyskusji na temat tendencji zmian w przemyśle zbrojeniowym. Ze względu na położenie Polski i ograniczone możliwości objętościowe zawężono temat opracowania do krajów Europy. W opracowaniu wykazano tylko producentów broni ciężkiej i tych producentów broni lekkich, którzy podpisali kontrakty na dostawy choćby z jedną armią w Europie. Dlatego nie są uwzględnieni np. producenci wyłącznie samolotów sportowych, cywilnych lub części do nich. Pominięta także zostanie grupa producentów amunicji i rakiet oraz materiałów eksploatacyjnych dla samolotów i śmigłowców. Metodą badania kondycji przemysłu zbrojeniowego jest analiza bieżącej sprawozdawczości instytucji badawczych przemysłu zbrojeniowego oraz kontroli zbrojeń. Pozwoli to na sformułowanie syntezy w postaci mapy przemysłu zbrojeniowego w branży lotniczej Europy, co jest celem opracowania
EN
This paper is a review of contemporary military industries in Europe within aviation and aerospace. It includes an extensive catalogue of military aircraft produced currently in European countries. For better view an article consists four maps showing where aircraft is assembled, all with division on basic classes of aircraft. However this paper is very short and is considered only as a fundament for future discussion and as well as fact sheet including vital information on a condition of contemporary military aircraft production in Europe. That further discussion may include considerations about future of an aircraft industry, on national, transeuropean and inventory of aircraft fields. Paper doesn’t include information about bombs, rockets, and other munitions, as well non aircraft equipment. There is also no information included about civilian aircraft. Analysis of current literature, news, databases of professional institutions aiming in arms trade production control is main method involved

Year

Volume

25

Pages

65-85

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Adamski, M., Rajchel, J., 2013. Bezzałogowe statki powietrzne. Część I. Charakterystyka i wykorzystanie, WSOSP, Dęblin.
 • Biernikowicz, W., 2010. Transport wojskowy wobec wyzwań współczesnego pola walki na przykładzie misji w Afganistanie. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 4 (158), pp. 29-45.
 • Braybrook, R., 1992. Aermacchi MB-339C, Air International, Vol. 43, No. 3. pp. 137–144.
 • Brochocki, A., 2005. Balony na froncie. Karta: kwartalnik historyczny, 15 (46), pp. 68-70.
 • Brzeziński, M., 2005. Logistyka wojskowa. Bellona, Warszawa.
 • Burdziakowski, M., 2011. Bezzałogowe systemy powietrzne. Przegląd Morski, 7, pp. 12-17.
 • Częścik, R., 2015. Wykorzystanie bezpilotowych statków latających (UAV) dla potrzeb bezpieczeństwa państwa. Kultura Bezpieczeństwa Nauka–Praktyka–Refleksje, 7, pp.48-55.
 • Gotowała, J. S., 2007. Bojowe lotnictwo XXI wieku, AON, Warszawa.
 • Grenda, B., Bielawski, R., 2017, Rozwój lotniczych środków rażenia. ASzWoj, Warszawa.
 • Gunston, B., 2006. World Encyclopedia of Aero Engines, 5th Edition. Sutton Publishing Limited, Phoenix Mill.
 • Hartley, K., 2012. Company survey series: I: BAE systems PLC. Defence and peace economics, 23(4), pp.331-342
 • Kluth, M., 2017. European defence industry consolidation and domestic procurement bias. Defense & Security Analysis, 33(2), pp.158-173.
 • Kompała, D., 2014. Użycie bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania powietrznego w wybranych konfliktach zbrojnych. Zeszyty Naukowe AON, 1 (94), pp.136-164.
 • Kowalski, K., 2010. Organizacja utrzymania wojskowych środków transportu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 11 (6), s. 1-11.
 • Mazur, W., 2015. Projekty i prototypy samolotów myśliwskich. Edipresse Polska, Warszawa.
 • Prins, E., 2017. Business processes analysis and improvement at Airbus Helicopters (doctoral dissertation), University of Pretoria, Pretoria.
 • Sánchez-Lozano, J. M., Serna, J., Dolón-Payán, A., 2015. Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy. Aerospace Science and Technology, 42, pp.58-65.
 • Santos, D. F., 2016. O papel da formação profissional no plano estratégico da empresa: o caso OGMA, SA-Industria Aeronáutica de Portugal (doctoral dissertation). Instituto Superior de Economia e Gestão, Lizbona.
 • Sztobryn, M., 2016. Eksploatacja techniczna śmigłowca SW-4. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 • Wilczyński, P. L., Adamczyk, N., 2018. Siły zbrojne Unii Europejskiej, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 100-122.
 • Wilczyński, P. L., 2013. Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu, Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, s. 227-243.
 • Wilczyński, W. J., 2011. Europa: geograficzna wspólnota ducha, Pressje, t. 24-25, 2011, s. 21-31.
 • Wróblewski, M., Zalewski, P., 2008. Bezzałogowe statki powietrzne [w:] Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, WAT, Warszawa.
 • Zabłocki, E., 2007. Siły powietrzne. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Żyluk, A., 2013. Uzbrojenie lotnicze. Badania, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97609dc5-2053-4846-bf40-a22552d30a4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.