Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1 | 57-68

Article title

Fiscal Policy and Regional Business Cycles in Poland

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to evaluate the adequacy of discretionary fiscal policy, implemented at the national level, on the course of regional business fluctuations in Poland. Research is conducted as follows: identification of regional business cycles, identification of national fiscal policy as restrictive or expansive, and comparison of fiscal policy adequacy and phases of regional business cycles. In order to separate a cyclical factor from the empirical data, the Christiano-Fitzgerald asymmetrical filter was exploited. The character of discretional fiscal policy was evaluated on the basis of cyclically adjusted primary balance, as well as positive or negative output gap. The empirical results show that fiscal policy is not always cyclically appropriate for all 16 Polish regions. The reason for this is divergence among Polish regions both in the matter of regional business cycle morphology, and in the aspect of phase shifts.

Keywords

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

57-68

Physical description

Dates

published
2018-02-12

Contributors

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn

References

 • Adamowicz E., DUDEK S., Pachucki D., Walczyk K. 2008. Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. Wydawnictwo IRG SGH, Warszawa.
 • ARTIS M. 2000. Should the UK join the EMU? National Institute of Economic Review, 171: 70-81.
 • ARTIS M. 2003. Is there a European Business Cycle? CESifo Working Paper, 1053.
 • BARRIOS S., Lucio J. 2003. Economic Integration and Regional Business Cycles: Evidence from the Iberian Regions. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(4): 497-515.
 • Borowiec J. 2009. Polityka budżetowa a cykle koniunkturalne w strefie euro. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 71: 40-53.
 • Carlino G., SILL K. 2001. Regional income fluctuations. Common trends and common cycles. Review of Economics and Statistics, 83(3): 446-456.
 • Chalk N. 2002. Structural Balances and All That: Which indicators to use in assessing fiscal policy. IMF Working Paper, 101.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Strengthening the co-ordination of budgetary policies. 2002. European Commission, COM, 668(01).
 • Correia L., GOUVEIA S. 2013. Business Cycle Synchronisation at the Regional Level: Evidence for the Portuguese Regions. Regional and Sectoral Economic Studies, 13(1): 91-108.
 • Crone T.M. 2005. An alternative definition of economic regions in the United States based on similiarities in state business cycles. Review of Economics and Statistics, 87(4): 617-626.
 • Cyclical Adjustment of Budget Balances. 2017. Spring. European Commission https://ec.europa. eu/info/sites/info/files/cyclical_adj_budg_bal_spring_2017_1.pdf (access: 28.06.2017).
 • Drozdowicz-Bleć M. 2012. Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • FATAS A. 1997. EMU: Countries or regions? Lessons from the EMS Experience. European Economic Review, 41(3-5): 743-751.
 • FEDELINO A., IVANOVA A., HORTON M. 2009. Computing Cyclically Adjusted Balances and Automatic Stabilizers. IMF, Fiscal Affairs Department, Technical Notes and Manuals, November.
 • Fiscal Policy after the Financial Crisis. 2013. Eds. A. Alesina, F. Giavazzi. The University of Chicago Press, Chicago and London. https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=lAJqSkazWsg-C&oi=fnd&pg=PR7&dq=The+impact +of+fiscal+Policy+on+business+cycle+fluctuations+in+ Poland&ots=zYBQtg7iQp&sig=SZTEBUJ5kRib3BQF6RRZ7mrJEVc&redir_esc=y#v=onep-age&q&f=false (access 20.03.2017).
 • FRANKEL J., ROSE A. 1996. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. National Bureau Of Economic Research Working Paper 5700.
 • Grudkowska S., Paśnicka E. 2007. X-12 - ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 • Jakimowicz A. 2012. Podstawy interwencjonizmu państwowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Józefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M. 2006. Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • KOTLIŃSKI K. 2013. Zmiany w koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej po 2010 roku. In: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu. Eds. K. Opolski, J. Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • KOTLIŃSKI K. 2015. Pogłębienie koordynacji polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej. In: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy. VI. Ed. S. Owsiak. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • KRAJEWSKI P. 2013. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krugman P. 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99 (3): 483-499.
 • Krugman P. 1993. Lessons of Massachusetts for EMU. In: Adjustment and Growth in the European Monetary Union. Eds. F. Torres, F. Giavazzi. CEPR and Cambridge University Press.
 • Lubiński M. 2015. Mnożnik fiskalny: reaktywacja. Gospodarka Narodowa, 1(275): 5-26.
 • MARELLI E. 2006. Specialisation and Convergence of European Regions. The European Journal of Comparative Economics, 4(2): 149-178.
 • MiKLASZEWiCZ S. 2012. Deficyt budżetowy w krajach strefy euro. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • OWSIAK S. 2002. Finanse publiczne: teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 • WARŻAŁA R. 2015. Synchronisation of Regional Business Cycles of Eastern Polish Provinces with the National Cycle in the Context of Regional Economic Structures. Olsztyn Economic Journal, 10(2): 157-171.
 • WARŻAŁA R. 2016. Cykle koniunkturalne w polskich regionach; stadium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • WERNIK A. 2014. Finanse publiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • WŁODARCZYK B. 2016. Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, L, 4: 559-568.
 • WOJTYNA A. 2003. Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii. Gospodarka Narodowa, 5-6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97651ebb-06bf-46cd-bcfd-459b82bf79e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.