Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 17 | 308-319

Article title

Teachers’ perception of men in the feminised occupations

Authors

Content

Title variants

PL
Nauczyciele o mężczyznach w sfeminizowanych zawodach

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Occupational roles in the context of gender stereotypes are subject to a growing number of research explorations. This is mainly due to ongoing changes in female and male social functioning, including occupational roles. The discussion presented in this article concerns the functioning of males in female-dominated occupations. The aim of the research was to diagnose the opinion of active teachers on the functioning of males in female-dominated occupations in the context of gender stereotypes. Attention was also drawn to the opinions of the respondents concerning the consequences of stereotypical evaluation of males’ work in professions dominated by females.
PL
Role zawodowe w kontekście stereotypów płci są przedmiotem eksploracji badawczych coraz częściej podejmowanych przez naukowców. Wynika to przede wszystkim z zachodzących przemian w pełnieniu przez kobiety i mężczyzn ról społecznych, w tym ról zawodowych. Podjęte rozważania dotyczą funkcjonowania mężczyzn w sfeminizowanych zawodach. Celem badań była diagnoza opinii czynnych zawodowo nauczycieli na temat funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych w kontekście stereotypów płci. Zwrócono również uwagę na opinie badanych odnośnie do konsekwencji stereotypowej oceny wykonywania pracy przez mężczyzn w zawodach zdominowanych przez kobiety.

Year

Issue

17

Pages

308-319

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Cross S., Bagilhole B., Girls`Jobs for the Boys? Men, Masculinity and Non-Traditional Occupations, “Gender, Work and Organization” 2002, vol. 9, no. 2
 • Czarnik Sz., Strzebońska A., Szklarczyk D., Keler K., Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Polacy i Polki na rynku pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011
 • Dudak A., Klimkowska K., Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, UMCS, Lublin 2017
 • Fuszara M., (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Wstęp, Trio, Warsaw 2008
 • Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warsaw 2007
 • Janicka K., Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, IsiF PAN, Warsaw 1995
 • Klimczak-Ziółek J., Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany – przyczyny i skutki, [w:] Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielowska (red.), Rola biblioteki narodowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, WSB, Dąbrowa Górnicza 2005
 • Kluczyńska U., Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2017
 • Kutrowska B., Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych [w:] P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, DSW, Wrocław 2008
 • Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, UŚ, Katowice 2004
 • Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań 2002
 • Nowak-Dziemianowicz M., „Wielki Przegrany Współczesności”. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia [w:] P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, DSW, Wrocław 2008
 • Shen-Miller D., Smiler A.P., Men in Female-Dominated Vocation: A Rationale for Academic Study and Introduction to the Special Issue, “Sex Roles” 2005, no 72, pp. 269–276, DOI 10.1007/s11199–015–0471–3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-976610c5-eef0-4ec5-94c4-e8c8285a974e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.