Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni

Title variants

Languages of publication

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • I. Sójkowska, Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 1 (71), grudzień/styczeń, http://www.ebib. info/2006/71/sojkowska.php.
 • E. Tomczyńska, Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem informacji w erze cyfrowych technologii na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, „Folia Bibliologica” 2009, Vol. 51, s. 94–95
 • A. Znajomski, Bibliografie zespołów osobowych – instytucji. Stan i potrzeby, [w:] Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmiański, Warszawa 2009, s. 128.
 • U. Ganakowska, W. Zatorski, Wykorzystanie oprogramowania open source w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańsk 2008, s. 219
 • I. Socik, A. Tonakiewicz-Kołosowska, Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni – badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_sidorczuk. pdf (dostęp: 25.09.2014
 • A. Sidorczuk, Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/ 130_socik. pdf (dostęp: 25.09.2014).
 • A. Komperda, Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechnienia informacji o dorobku naukowym uczelni, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Materiały konferencyjne II Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 19–21 czerwca 2006 r., Łódź 2006, s. 365.
 • A. Drabek, Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r., Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 (dostęp: 23.09.2014).
 • A. Nowiński, W. Sylwestrzak, W. Fenrich, Polska Bibliografia Naukowa, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r., Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, http://open.ebib.pl/ojs/index. php/Mat_konf/article/view/46 (dostęp: 30.08.2013).
 • E. Rozkosz, Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 8 (144), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124 (dostęp: 18.11.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-976666cd-b135-4ebd-8d5f-b67af3edca0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.