Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 110 | 4 | 67-77

Article title

Rozmowa, autobiografia i sztuka życia (Michała Głowińskiego)

Authors

Title variants

EN
Conversation, Autubiography and the Art of Life (of Michał Głowiński)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor recenzji omawia książkę „Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana” w kilku przekrojach. Zwraca uwagę, że tom Głowińskiego i Wołowca może być rozpatrywany jako swoisty poradnik sztuki życia, który mówi m.in., jak literatura pomaga oswoić dramat istnienia (po Zagładzie). Ale „Czas nieprzewidziany” to także przykład literatury interlokucyjnej. Przeszłość odsłania się w niej w rezultacie współpracy rozmówców. A wreszcie książka jest specyficzną (bo „mówioną”) autobiografią. Eksponowane miejsce zajmuje w niej próba uporządkowania i hierarchizowania dokonań naukowych Głowińskiego.
EN
The reviewer discusses the book “Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana” („Unpredictable Time. A Long Conversation without a Squire, a Bailiff and a Parson”) on a few planes. The scholar points out that Głowiński and Wołowiec’s volume may be seen as a peculiar guidebook to the art of life which tells, for example, how literature helps habituate the drama of existence (after the Shoah). Nevertheless, the book in question is also an example of interlocutory literature since it reveals the past as a result of the interlocutors’ cooperation. Ultimately, it is an unusual (vide “spoken”) autobiography. A prominent place in the book is occupied by an attempt to put an order and to hierarchise Głowiński’s scholarly achievements.

Year

Volume

110

Issue

4

Pages

67-77

Physical description

Dates

printed
2019-12-27

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9770bd42-1ce9-468f-bd3d-f03531983840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.