PL EN


2012 | 31 | 91-102
Article title

Kredyt konsumencki na rynku bankowym –prawne i gospodarcze uwarunkowania

Title variants
EN
Consumer loans in the banking market – legal and economic conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak równowagi sił w relacjach kredytodawca – kredytobiorca przyczynił się do opracowania kompleksowego uregulowania kwestii prawnych dotyczących kredytu konsumenckiego na rynku polskim. Już w procesie przedakcesyjnym Polska została zobligowana do zbliżenia swojego ustawodawstwa w tym zakresie do wymogów europejskich. Unijna Dyrektywa 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. była pierwszym wspólnotowym aktem regulującym ochronę konsumentów w stosunkach kredytowych. Próbą uregulowania problemów związanych z kredytem konsumenckim na polskim rynku bankowym było uchwalenie ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 19 września 2002 r. Nowy wspólnotowy porządek prawny wymuszał na tej ustawie kolejne zmiany. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim uchwalona została w dniu 17 sierpnia 2011 r., a obowiązuje w Polsce od 18 grudnia 2011 r.
EN
No balance in powers between the borrower and the lender has contributed to a com¬plete study regulating the legal issues concerning consumer loans in the Polish market. In the pre-accession period Poland was obliged to adjust its legislation to the European requirements. The EU Directive 87/102/EWG dated 22 December 1986 was the first EU Deed regulating protection of consumers in lending activities. Adoption of the Act on the consumer loan dated 20th July 2001 that became effective on 19th September 2002 was an attempt to solve the problems related to consumer loans. EU new legal order enforced changes to the Act. The new Act on the consumer loan was adopted on 17th September 2011 and has been in force since 18th December 2011.
Year
Issue
31
Pages
91-102
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
References
  • Dębniewska M., Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klientów, ZN nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin 2009.
  • InfoDług – ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, marzec 2012.
  • Matusiak M., Kredyt ujednolicony, Gazeta Bankowa nr 12/2008.
  • Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010.
  • Rytlewska G., Huszczonek E., Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, NBP, „Materiały i Studia” 2004, nr 172.
  • Szpringer W., Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
  • www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Aktualnosci/Na-co-pozyczaja-pieniadze-Polacy.aspx [15.03.2012].
  • Zarządzanie budżetem domowym i długi – wyniki badania społecznego, Kruk SA, październik 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9774d87d-eb55-4aa4-b0b2-fc77cc7ae7c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.