Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 46 | 2(539) | 12-18

Article title

EFEKTY ZMIAN W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W LATACH 2012–2017

Selected contents from this journal

Title variants

EN
CHANGES IN FOSTER AND RESIDENTIAL CARE SYSTEM IN 2012–2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie ogólnopolskich informacji statystycznych dokonano analizy efektów zmian, jakie zaszły w systemie pieczy zastępczej po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odniesiono się do najważniejszych założeń ustawy: wzmocnienia pracy z rodziną w środowisku, ograniczenia liczb dzieci będących pod nadzorem sądów i umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej oraz usamodzielniania młodych dorosłych.
EN
Basing on a nationwide statistical information the effects of changes that took place in the system of foster care after the introduction of the law on foster and residential care system were analyzed. Reference was made to the most important assumptions of the Act: strengthening of work with family in the environment, limiting the number of children under the supervision of courts and placed in foster and residential care system and independence of young adults leaving care system.

Year

Volume

46

Issue

Pages

12-18

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Academies: Research priorities and questions (2014), Department for Education, Children in Care, Zjednoczone Królestwo, marzec, s. 8–9.
 • GUS (2016), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2015, Warszawa.
 • Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) (2018), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, https.bip.kprm.gov.pl [dostęp 20.09.2018].
 • Kolankiewicz M., Poncyliusz M. (2016), Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • NIK (2015), Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci rodzicom, informacja NIK o wynikach kontroli, Warszawa.
 • NIK (2018), Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2017 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.), Warszawa.
 • Q samodzielności. Innowacyjny model pracy wychowawczej w Kameralnych Domach dla Dzieci (2014), Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk.
 • Rygaard N.P. (2015), Research, Technology, Child Policies and Caregiver Education – A description of non-profit, open source online caregiver education programs worldwide, „Institutionalised Children Explorations and Beyond”, Vol. 2.
 • Sołtys A., Kulig B. (2012), Usamodzielnienie oczami młodzieży, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa.
 • Szymańczak J. (2016), Dzieci „odbierane” rodzicom – przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, Analizy Biura Analiz Sejmowych, nr 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-977bb36b-ed41-487c-b431-c08b3bf7cc88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.