Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 161-178

Article title

Sport w perspektywie procesu wychowawczego

Authors

Content

Title variants

EN
Sport in the prospect of the education process

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie sportu w kategoriach dobra społecznego, fenomenu cywilizacyjnego oraz jego służebnej wartości względem wychowania człowieka ku pełnemu rozwojowi. Wartości obecne w sporcie, jak również postawy, relacje tu zachodzące czy zasady moralne i społeczne traktować można jako swoisty „środek” wychowania młodych i nie tylko młodych adeptów sportu. Materiał badań został zgromadzony na drodze: ankietowania, prowadzenia rozmowy i wywiadu, gdzie uzyskane wypowiedzi według sporządzonego klucza usystematyzowano. Zastosowano tu jakościowe metody badań, odwołując się do metody fenomenologicznej, hermeneutycznej oraz metody sondażu diagnostycznego. Grupy badawcze to: trenerzy i szkoleniowcy, studenci uczelni sportowych; nauczyciele wychowania fizycznego; sportowcy; wykładowcy akademii wychowania fizycznego. Łącznie zbadano 180 osób, które udzieliły istotnych z punktu widzenia podjętego tematu odpowiedzi.

Year

Issue

2

Pages

161-178

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

References

 • Dziubiński Z. (1993). Wychowanie przez sport. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa.
 • Jaskólski E., Wołkow L., Jagiełło W. (2005). Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.
 • Nowocień J. (2001). Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły. Warszawa: AWF.
 • Pośpiech J. (2003). Wychowanie fizyczne i sport szkolny w krajach europejskich – wybrane problemy. Opole: Politechnika Opolska.
 • Przecławski K. (1996). Człowiek a turystyka. Kraków: „Albis”.
 • Rodniański J. (1997). Wychowanie i diabeł entropii. W: I. Wojnar, J. Kubin (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: PAN.
 • Szaleniec Z., Bergier J. (2010). Wychowanie fizyczne i sport w szkole. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Wolter E. (2008). Education function of sport and the recreation in the aspect ponowoczesnego of cultural imperative. W: Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warszawa: MSiT.
 • Żukowska Z. (2002). Zdrowie i sport w perspektywie edukacji globalnej. W: Z. Żukowska, R. Żukowska (red.), Zdrowie i sport w edukacji globalnej. Warszawa: Estrella.
 • Żukowska Z. (2007). Sport i olimpizm a wartości i jakość życia. W: J. Nowocień (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. T. I. Warszawa: Estrella.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97824906-955a-410f-bb1f-173ee0fa6e6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.