Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 131 | 140-150

Article title

Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery

Content

Title variants

EN
Social Competencies and Transgressive Behavior in Raising Career Capital

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
To obtain employment university graduate is obliged to develop, aside from professional skills, a capital of social and stress-coping competencies. To achieve these, transgressive behavior is required. The objective of the study was to present levels of transgressive behavior, social competences, styles of coping with stress and their mutual relations among university students. Eighty-four students (men and women) of Opole University were surveyed. Correlations between social competencies and transgressive behavior were observed i.e. social exposition effectiveness correlated with assertiveness and task-oriented style of coping. Gender differences were also observed i.e. male students were more assertive than females students. Results suggest that there is a need for the increase of levels the individual abilities in order to increase the chance to obtain employment.

Year

Volume

131

Pages

140-150

Physical description

Contributors

References

 • N. Chmiel: Psychologia pracy i organizacji. GWP, Gdańsk 2003.
 • A. Bańka: Kapitał kariery - uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych. Red. Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska. Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice 2005, s. 59-117.
 • S.R. Domański: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa 1993.
 • O. Bergstrom: Externalization of employees: thinking about going somewhere else. "International Journal of Human Resource Management" No. 12, 3, s. 373-388.
 • J. Strelau, A. Jaworowska, K. Wrześniewski, P. Szczepaniak: Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych - podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.
 • A. Bańka: Psychologiczne doradztwo karier. PRINT-B, Poznań 2007.
 • W. Jarecki: Koncepcja kapitału ludzkiego.W: Kapitał ludzki w gospodarce. Red. D. Kopcińska. PTE, Szczecin 2003, s. 29-37.
 • M. Goszczyńska, R. Studenski: Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje badania praktyka. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 • P.T. Costa, A. Terracino, R. McCrae: Gender differences in personality traits across cultures - Robust and suprising findings. "Journal of Personality and Social Psychology" No. 81,2, s. 322-331.
 • E. Mandal: Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe.Wydawnictwo Naukowe Żak, Warszawa 2003.
 • A. Matczak: Kwestionariusz kompetencji społecznych - podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-978b324c-2497-4529-839f-3d3ab2978398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.