Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 175-179

Article title

Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego a dostępność opieki psychiatrycznej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Contributors

References

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1375).
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2011nr 24 poz. 128).
 • Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2011–2015 (załącznik do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2147/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.).
 • Informator Narodowego Funduszu Zdrowia o zawartych umowach. Dostępny na URL: www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-ozawartych-umowach/.
 • Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne. Dostępny na URL: http://kolejki.nfz.gov.pl/.
 • Herczyńska G, Czabała Cz, Namysłowska I. Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań – zdrowie psychiczne w centrum uwagi rządów państw europejskich. Post Psychiatr Neurol 2005; 14(3): 259–266.
 • Plan Finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. Dostępny na URL: http://www.mz.gov.pl/system-ochronyzdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/finansowanie-ubezpieczenia-zdrowotnego/plany-finansowe-nfz/plan-finansowy-nfz-2015-rok.
 • Samochowiec A, Samochowiec J. Oczekiwania i wyzwania a możliwości współczesnej psychiatrii. Terapia 2009; 17(11/12):8–11.
 • Gospodarczyk K, Kurpas D. Organizacja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 311–312.
 • Szcześniak D, Rymaszewska J. Mental disorders and somatic disease – an interdisciplinary issue. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(3): 507–513.
 • Kiejna A, Ciałkowska-Kuźmińska M, Piotrowski P. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – idea czy rzeczywistość?Psychiatr Pol 2012; 46(3): 499–502.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-978e48bc-2fe2-4661-8a05-cee658289a26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.