Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 487 | 212-223

Article title

Handel zagraniczny produktami indyczymi w latach 2010-2016

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskiego rynku indyczego w latach 2010-2016 w kontekście zmian w handlu zagranicznym produktami indyczymi. W badanym okresie obserwuje się tendencję do powiększania się dodatniego salda obrotów handlowych żywcem, mięsem, podrobami i przetworami indyczymi. W latach 2010-2016 przy nieznacznym wzroście pogłowia indyków wystąpił ponad 65% wzrost ich ubojów oraz ponaddwukrotne zwiększenie eksportu produktów indyczych. Korzystnie na rozwój rynku oddziałuje zainteresowanie spożyciem tego gatunku mięsa w kraju, czemu sprzyja moda na zdrowy styl życia, a mięso indycze zaliczane jest do mięs zdrowych. Największy udział w spożyciu mięs drobiowych ma mięso kurze, drugą pozycję zajmuje mięso indycze. W eksporcie również dominują produkty kurze, a na drugim miejscu są produkty indycze. Produkcja żywca indyczego w Polsce jest bardzo skoncentrowana.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9790ada9-bc6c-457d-90b8-2ed1533470b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.