Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(45) | 19-30

Article title

Subjective poverty line as classification criteria for credits purposes of households

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The structure of Polish household expenditure in the areas with worse economic indicators does not differ much from the expenditures of those households which are located in the regions of good economic indicators. It can be assumed that the reason for the lack of differences is taken out loans and credits. The main goal of this article is to explore the differences between households in Poland. The first criterion of differentiation is loans and credits and the second one – the subjective assessment of the economic situation of a household. It was assumed that the reasons for crediting will be different in the households in a worse economic situation from those which assess their situation better. The hypothesis formulated in this way allowed using the classification of households based on Subjective poverty line including the differences in credit goals by regions.

Contributors

References

 • Breiman L., Friedman J.H.,. Olshen R.A, Stone C.J., 1984, Classification and Regression Trees, Wads-worth, Belmont.
 • Dai X., Zhang J., 2011, The TOPSIS Analysis on Regional Disparity of Economic Development in Zhejiang Province, Canadian Social Science.
 • Dziechciarz J. et al., 1986, Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej; Bartosiewicz S. (ed.); AE Wrocław, Wrocław.
 • Dziechciarz-Duda M., Król A., Przybysz K., 2012, Minimum egzystencji a czynniki warunkujące skłonność do korzystania z pomocy społecznej. Klasyfikacja gospodarstw domowych, [in:] K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe UE we Wrocławiu no. 242, Taksonomia 19, pp. 144–152.
 • Dziechciarz J., Dziechciarz-Duda M., Przybysz K., 2010, Household possession of consumer durables on background of some poverty lines, [in:] H. Locarek-Junge, C. Weihs (eds.): Classification as a Tool for Research, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, pp. 735–742.
 • Dziechciarz J., 1993, Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych: Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami, AE Wrocław, Wrocław.
 • Dziechciarz J., Przybysz K., Siedlecki J., 2002, Statistical analysis of youth unemployment in Poland, [in:] E. Elsner (ed.), Soziale und Ökonomische Probleme in der Großstadt. Armut und Arbeitlosigkeit; Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, pp. 129–142.
 • Dziechciarz J., Walesiak M., 1997, Gromadzenie i analiza danych marketingowych wspomagane komputerem, Prace Naukowe UE we Wrocławiu no. 734, pp. 39–51.
 • Gorzelak G., 2010, Facts and myths of regional development, Studia Regionalne i Lokalne, Special Issue, pp. 5–28.
 • Greenacre M., 1984, Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifi kowanych kadr, Przegląd Statystyczny, no. 4, pp. 307-327.
 • Hwang C.L, Yoon K., 1981, Multiple Attributa Decision Making Methods and Applications, Springer Verlag, New York.
 • Kot S.M., 2000, Ekonometryczne modele dobrobytu, PWE, Warszawa.
 • Kozak M., 2012, Zróżnicowanie regionalne w Polsce na tle Europy i świata, [in:] Z. Sadowski (ed.), Bogaci i biedni – problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa, pp. 106–141.
 • Przybysz K., 2006, Sytuacja społeczno-gospodarcza województw a struktura wydatków gospodarstw domowych, [in:] S. Mynarski (ed.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, pp. 300–308.
 • Radziukiewicz M., 2006, Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Sulmicka M., 2001–2002, Zarys metodologii badania ubóstwa, Polityka Gospodarcza, no. 5–6, pp. 319–336.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9792e62a-7315-49f5-8b40-2a261c42d9b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.