Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 503 | 272-280

Article title

Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej powstała w 2010 r., a jej wytyczne ( Framework) zostały opublikowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Council – IIRC) w 2013 r. Początkowo była ona silnie związana ze społeczno-środowiskowymi aspektami działalności przedsiębiorstw, z którymi przez wielu autorów nadal jest utożsamiana. Celem artykułu jest przybliżenie krytycznych głosów, zgodnie z którymi związki zintegrowanego raportowania ze zrównoważonym rozwojem (sustainable development) czy społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) znajdują się obecnie na dalszym planie. Raport zintegrowany ma przede wszystkim informować o procesie tworzenia wartości i jest adresowany do dostarczycieli kapitału (inwestorów). Jest on dodatkowym raportem, możliwym do opracowywania przez spółki obok sprawozdań finansowych i raportów społecznych. W zamierzeniu autorki rozważania zawarte w artykule przyczynią się do rozwoju naukowej dyskusji nad sprawozdawczością zintegrowaną i prowadzenia badań w tym zakresie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-979681a0-4b4b-4d06-8573-29536e549f29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.