Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(41) | 94–112

Article title

Przejawy ekskluzji prawnej nienarodzonych

Authors

Title variants

EN
Manifestations of legal exclusion of unborn children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor przedstawia istniejące w polskim systemie prawnym zagrożenia dyskryminacyjne wobec ludzi nienarodzonych, koncentrując się w szczególności na niebezpieczeństwie wykluczenia prawnego. Zagrożenie wykluczeniem sytuuje się przede wszystkim w prawniczym, społecznym i politycznym sporze o status prawny człowieka nienarodzonego i rodzaj prawnej ochrony jego życia, rozumianej albo podmiotowo, albo przedmiotowo. Ponadto trwa debata, czy człowieka przed urodzeniem można zaliczyć do zakresu podmiotowego zasady ochrony godności człowieka i zasady równości w prawie. Autor dokonuje analizy problemu na gruncie przepisów prawa polskiego, na płaszczyznach: konstytucyjnej, wiążących Polskę umów międzynarodowych i ustawodawstwa zwykłego.
EN
The author presents the risk of discrimination of unborn children in the Polish legal system, focusing on forms of legal exclusion. Threats of the discrimination are situated in legal, social and political dispute about the legal status of unborn human beings and, in particular, about the type of legal protection of their lives and also in debate whether unborn child can be treated as subject of the principle of equality and the principle of protection of human dignity. Analyzes are based on the Polish law within the areas of constitutional, international and statutory law.

Contributors

author
  • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97970afb-1b3b-4c71-9a23-9356d6c66130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.