Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 33-49

Article title

Islam na geostrategicznie ważnych obszarach Federacji Rosyjskiej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wielonarodowość Federacji Rosyjskiej bezpośrednio wpływa na kształtowanie polityki wobec poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej, a w szczególności na relacje pomiędzy władzą a poszczególnymi narodowościami. Należy podkreślić, iż w literaturze przedmiotu możemy odnaleźć informacje, w świetle których Federację Rosyjską zamieszkuje ponad sto narodów i narodowości1. Tak ukształtowana struktura narodowościowa Federacji Rosyjskiej przekłada się również na wielowyznaniowość. Znaczący wpływ na kształtowanie się procesów społeczno-politycznych w tym wielonarodowym państwie ma poczucie przynależności do poszczególnych wspólnot wyznaniowych. Większość przedstawicieli narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej wykazują przynależność do prawosławnej współtony wyznaniowej. Drugą pod względem liczby wyznawców religią jest islam. Główne ośrodki muzułmańskie mieszczą się na dokonanie analizy procesów zachodzących w środowiskach muzułmańskich.
EN
The Russian Federation is a multinational state with significant religious diversity. The Muslim population is the second largest religious community in the country. The geostrategically important areas of the Russian Federation habitated by the followers of Islam make it a key issue to expose the place and role of the Muslim population in the socio-political life of the Russian Federation. This article attempts to verify the following theses: first, from a geopolitical point of view of the Russian Federation territory, inhabited by the followers of Islam, there are areas extremely important; secondly - reislamization of the social life and increase of political influence of Islam in the regions of the Russian Federation pose a threat to the establishment and development of radical Islamic movements.

Year

Volume

14

Pages

33-49

Physical description

Contributors

References

 • Bieleń S., 2006, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa.
 • Bodzio T., Jakubowski W. (red.), 2010, Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. II, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa.
 • Brzeziński Z., 1989, Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, Wydawnictwo PoMost, Warszawa.
 • Curanović A., Religie, kościoły i konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu, [w:] M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość, t. IV, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 189-224.
 • Czarnota P., 2014, Przemoc i terroryzm w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim, Zeszyty Naukowe „Homo Politicus”, nr 3, s. 29-42.
 • Czarnota Z., Moszumański Z., 1995, Czeczenia 94-95, Wydawnictwo Altair, Warszawa.
 • Danecki J., 1998, Klasyczny język arabski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Danecki J., 2002, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Dobrowolska-Polak J., 2011, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Dogońska J., 1997, Cywilizacyjna tożsamość Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Falkowski M., 2007, Czeczenia między kaukaskim dżihadem a „ukrytym” separatyzmem, „Punkt Widzenia OSW”, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Falkowski M., 2014, Na peryferiach światowego dżihadu. Kaukaz Północny: iluzja stabilizacji, „Punkt Widzenia OSW”, nr 45, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Falkowski M., Czeczenia, [w:] A. Łabuszewska (red.), Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW” 2003, nr 9, s. 31-37.
 • Ferenc J., 2004, Świat odwraca wzrok. Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Gajlewicz-Korab K., 2011, Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa.
 • Gasprinskij I., 1881, Russkoe musul’manstvo. Mysli, zametki i nablûdeniâ, Symferopol.
 • Głąb A., 2012, Rosjanie – między narodowością, a tożsamością, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego – Studia i Prace”, nr 1(9) s. 199-231.
 • Górecki W., 2014, Rosyjski Kaukaz Bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, „Prace OSW”, nr 47, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.
 • Grochmalski P., Islam w Czeczeni, [w:] A. Łabuszewska (red.), Islam na obszarze postradzieckim, „Prace OSW” 2003, nr 7, s. 48-53.
 • Grochmalski P., Rosja i Czeczenia – stulecia nienawiści, [w:] J. Brodowski, M. Smoleń (red.), Czeczenia – Rosja; mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 9-33.
 • Huntington S., 2005, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Karamzin M., 1955, Historia państwa rosyjskiego, t. II, Leningrad.
 • Kobzarska-Bar B., 2014, Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie, „Rocznik Bezpieczeństwa międzynarodowego”, nr 1, s. 167-182.
 • Krovâkov N., 1990, Šamil’, Czerkasy.
 • Lenin W. I., 1955, Dzieła, Tom 10, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Łabenda M., Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR, [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 241-272.
 • Malašenko A., 1998, Islamskoe vozroždenie v sovremennoj Rossii, Moskwa.
 • Mamok R., 2010, Islam w Federacji Rosyjskiej, „Pisma Humanistyczne”, z. 7, s. 85-101.
 • Pachniak K., Podstawowe pojęcia średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej, [w:]. A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 61- 75.
 • Pipes R., 2005, Rosja bolszewików, Wydawnictwo Magnum, Warszawa.
 • Russel J., 2007, Chechnya – Russia’s “War on Terror”, Routledge, New York.
 • Sadowski M., 2014, Tabligh i Jamaat – globalny ruch misyjny czy zaplecze islamskiego terroryzmu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 11 (6), s. 91-114.
 • Shils E., 1996, Naród, narodowość, nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe”, t. V, z. 1 (8), s. 9-30.
 • Stępniewski T. (red.), 2012, Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa, s. 160-179.
 • Szabaciuk A., 2014, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Czeczeńskiej: podstawowe uwarunkowania, założenia i próba oceny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 1, s. 45-64.
 • Voronûk S. S., 2005, Islam v Rossii tradicii i perspektivy, Moskwa.
 • Wańczyk D., 2013, Islam w Rosji: umma dopiero się rodzi, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 3/4, s. 25-28.
 • Witkowski W., 2009, Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-979a1b49-74e0-4383-a1dd-d906260ded2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.