Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 207-221

Article title

Możliwość Objawienia Bożego według Petera Knauera

Content

Title variants

EN
The possibility of Revelation of God by Peter Knauer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Według niemieckiego teologa Petera Knauera szczególne Boże objawienie i wspólnota człowieka z Bogiem są możliwe, lecz nie oczywiste. Objawienie Boże przekazywane jest w orędziu chrześcijańskim, które chce być rozumiane jako Słowo Boże, skierowane przez Boga do człowieka. Objawienie Boże w najgłębszym sensie polega na przyjęciu człowieka do wewnątrz Boskiej miłości i jako takie możliwe jest jedynie w trynitarno-inkarnacyjno-pneumatologicznym rozumieniu Boga. Miłość Boża nie ma miary w niczym stworzonym i nie może zostać odczytana ze świata samym tylko rozumem. Objawienie Boże wymaga wiary jako rodzącej się ze słuchania Słowa postawy zaufania działającemu Bogu.
EN
According to Peter Knauer, special Revelation of God and a community of man with God is possible, although not obvious. Christian message wants to be comprehended as Word of God, wherein God is approaching man with His message of love. Acceptance of man into love of God is the essence of His Revelation. This concept of divine Revelation is possible only with trinitarian-incarnational-pneumatological comprehension of God and cannot be understood just and only in an intellectual way. Therefore, we need faith.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

207-221

Physical description

Contributors

  • absolwentka Wydziału Teologii KUL, doktorantka w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL;

References

  • Cuda J., P. Knauer, „Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische fundamentaltheologie”, Graz–Wien–Köln 1978, ss. 336 [recenzja], „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 15 (1982), s. 285–287.
  • Knauer P., Bibliographie von Peter Knauer SJ, http://peter-knauer.de/glaubens1pl.pdf (dostęp: 12.01.2017).
  • Knauer P., Das Heilsgeheimnis als Relation von Gott zur Welt, Eegenhoven–Louvain 1965, http://peter-knauer.de/glaubens1pl.pdf (dostęp: 12.01.2017).
  • Knauer P., Das Verhältnis des Neuen Testaments zum Alten als historisches Paradigma für das Verhältnis der christlochen Botschaft zu anderen Religionen und Weltanschauungen, w: Offenbarung, geistige Realität des Menschen. Arbeitsdokumentation eines Symposium zum Offenbarungsbegriff in Indien, red. G. Oberhammer, Wien 1974, s. 153–170.
  • Knauer P., Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie, Freiburg– Basel–Wien 19916.
  • Knauer P., H. Waldenfels, „Kontextuelle Fundamentaltheologie“, Paderborn–München– Wien–Zürich 1985, ss. 582 [recenzja], „Theologie und Philosophie” 61 (1985), s. 606–607.
  • Knauer P., Lebenslauf, http://peter-knauer.de/glaubens1pl.pdf (dostęp: 12.01.2017).
  • Knauer P., „Natürliche Gotteserkenntnis“?, w: Verifikationen. Festschrift für Gerhard Ebeling zum 70. Geburtstag, red. E. Jüngel, J. Wallmann, W. Werbeck, Tübingen 1982, s. 275–274.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-979f47a1-555f-4390-bab2-0f21ae1acec7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.