PL EN


2014 | 179 | 9-20
Article title

Polityka społeczna a polityka symboliczna. Związki między nierównością a niesprawiedliwością

Authors
Content
Title variants
EN
Social Policy and Symbolic Politics. The Links Between Inequality and Injustice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social justice has been the most widely recognized value among the Poles. They also declare their commitment to egalitarianism. Studies show, however, that there is a growing income inequalities among Polish people. Other researches also show that the increase in income inequality is accompanied with more frequent and more severe punishment. Poland is a country with one of the highest ratio of imprisonment in the European Union. In addition, there is over 30 thousand people convicted by law courts who are not in prisons. Current punishment policy is an unsuccessful response to the growing income inequality in Polish society.
Year
Volume
179
Pages
9-20
Physical description
Contributors
author
References
 • Crow B., Lodha S.K.: The Atlas of Global Inequalities. University of California Press, Berkley 2011.
 • Felisiak M.: Oceny instytucji publicznych. Komunikat z badań. BS/39/2012. Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2012.
 • Golinowska S.: O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Red. H.E. Kubiak. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 • http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,3890,wieksza-ochrona-ofiar-przestepstwazgwalcenia-. html [08.05.2012].
 • Jamrozik A., Nocella L.: The Sociology of Social Problems. Theoretical Perspectives and Methods of Intervention. The Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Kowalczyk K.: Polacy o sprawiedliwości społecznej. Komunikat z badań. BS/31/2012. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012.
 • Kwartalna Informacja Statystyczna za I kwartał 2012 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2012 [10.05.2012].
 • Miś L.: Neoliberalna polityka penitencjarna. Kryminalizacja problemów społecznych - właściwa droga czy ślepy zaułek? W: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Red. B. Urban, M. Konopczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Miś L.: Poza rynkiem pracy. Elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia. "Kultura i Społeczeństwo" 2012, nr 1.
 • Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M.: Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim. Universitas, Kraków 2011.
 • Miś L., Pieklus I.: Polityka penitencjarna w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych. W: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy. Red. D. Kotlorz, A. Rączaszek. "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 15.
 • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na zapytanie nr 7731. Witryna internetowa: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7B7666E5 [26.04.2012].
 • Pankowski K.: Społeczna wizja ustroju demokratycznego. Komunikat z badań. BS/118/99/95, Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 1995.
 • Roczna Informacja Statystyczna za rok 2011. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2011 [10.05.2012].
 • Rocznik Statystyczny 1991. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1991.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Siedlecka E.: Proces jak w Ameryce. "Gazeta Wyborcza" 21 grudnia 2011, nr 296.
 • Wacquant L.: Crafitin the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare, and Social Insecurity. "Sociological Forum" 2010, Vol. 25, No. 2.
 • Wacquant L.: Więzienia nędzy. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 • Wilkinson R., Pickett K.: Duch równości. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-97a2584e-6378-4b9e-8331-777eddc2e2de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.