PL EN


2017 | 8 | 1 | 159-177
Article title

Paratekst w służbie propagandy Wprowadzenia w przekładach literatury pięknej na język polski i czeski w latach 50. XX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Paratext Serving Propaganda in the introductions to literary Translations to Polish and czech in the 1950’s
CS
Paratext ve službách propagandy Předmluvy k překladu české krásné literatury do polštiny a polské do češtiny v 50. letech 20 století
Languages of publication
PL CS EN
Abstracts
EN
The article describes the role of propaganda and aims of the introductions to Polish and Czech literary translations in the 1950’s. It discusses the influence of the contemporary cultural politics on the selection of literary works that were translation-worthy, and that were provided with mandatory introduction. The article presents the dominant strategies of biographical and literary manipulation in the works of such writers as Bozena Nemcova, Jan Neruda, Alojs Jirasek and Adam Mickiewicz.
EN
Článek se pokouší nastínit cíle propagandy v předmluvách překládané české literatury do polštiny a polské do češtiny v 50.letech. Prezentován je zde dopad tehdejší kulturní politiky na výběr literatury považované za hodnou překladu a předmluvy k překládaným dílům, které museli být jejich nedílnou součástí. Je zde popsána dominantní strategie manipulace s životopisy a tvorbou takových spisovatelů, jako jsou Božena Němcová, Jan Neruda, Alois Jirásek a Adam Mickiewicz.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
159-177
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
References
 • Barańczak S., 1975: Słowo — perswazja — kultura masowa. „Twórczość”, nr 7, s. 46—57.
 • Bates J.M., 2000: Cenzura w epoce stalinowskiej. „Teksty Drugie”, nr 1 / 2, s. 95—120.
 • Bąbiak G.P., Królak J., red., 2012: Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Domański H., red., 2000: Encyklopedia socjologii. T. 3: O—R. Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Dziennik Ustaw z 1948 r., nr 47, poz. 346. Dostępne w Internecie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19480470346/O/D19480346.pdf [dostęp: 30.11.2017].
 • Genette G., 1996: Palimpsesty. W: H. Markiewicz, oprac.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Hierowski Z., 1966: Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej 1945—1964. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.
 • Janoušek P., 2007: Dějiny české literatury 1945—1989, II 1948—1958. Praha, Academia.
 • Korolko M., 1998: Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Krejčí K., 1934: Polská literatura ve vírech revoluce. Wyd. 1. Praha, Orbis.
 • Krejčí K., 1949: Polská literatura ve vírech revoluce. Wyd. 2. Praha, Orbis.
 • Lalak M., 1994: Słowo kuszące. O perswazyjności tekstu okazjonalnego w książce literackiej. W: I. Iwasiów, red.: Rozgrywanie światów. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Łapiński Z., Tomasik W., red., 2004: Słownik realizmu socjalistycznego. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, przy współpr. Instytutu Badań Literackich PAN .
 • Nawrocki W., Sierny T., 1983: Czeska i słowacka literatura piękna w Polsce. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.
 • Piętkowa R., 2004: Paratekst o autorze. Biogram i / czy prezentacja? W: D. Ostaszewska, red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 L—R, [online]. Dostępne w Internecie: http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumentaebook/pdf/Portrety-Uczonych-Profesorowie-UW-po-1945-L-R.pdf [dostęp: 6.12.2016].
 • Tarajło-Lipowska Z., 2000: Męczennik czeskiej prawdy: Karel Havlíček Borovský. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-97aad5cf-34ee-4710-b2a2-100aa3d5f80b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.