PL EN


2012 | 13 | 1 | 257-265
Article title

Zróżnicowanie przedsiębiorstw sektora usług turystycznych w układzie województw

Authors
Content
Title variants
EN
Diversification of tourism services sector in terms of voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono klasyfikacje województw ze względu na wybrane dane finansowe przedsiębiorstw działu turystyka i gastronomia. W celu przygotowania rankingu wykorzystano, metodę wielowymiarowej analizy statystycznej pozwalającą opisać zjawisko złożone za pomocą jednej liczby, tzw. wartości zmiennej syntetycznej.
EN
The paper presented classification of voivodships due to the selected financial data business accommodation and catering department. For this purpose it was used the multidimensional statistical analysis allowing describe complex effect with help of one variable, so called value synthetic variable.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
257-265
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
  • Bednarczyk M. (2006) Przedsiębiorczość w turystyce szansą rozwoju lokalnego w Polsce, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek -przestrzeńprzedsiębiorstwo, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 133.
  • Borys T. (1982) Przedmiot i podział statystyki i ekonometrii –artykuł dyskusyjny, Wiadomości statystyczne nr 5.
  • Bosiacki S. (2002) Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku stan obecny i perspektywy rozwoju, Bosiacki S., (red.)AWF, Poznań, s. 9.
  • Karbowiak K. (2004) Agroturystyka, jako czynnik rozwoju terenów wiejskich, w: I. Sikorska-Wolak (red.) Turystyka w rozwoju lokalnym, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 105.
  • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, Wyd. PWN, Warszawa.
  • Łazarek M., Łazarek R. (2002) Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 168.
  • Łobożewicz T. Bieńczyk G. (2001) Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 131-132.
  • Panasiuk A. (red.) (2004) Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.37
  • Turystyka w 2009 r. (2010) GUS, Warszawa, s.39
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-97ad20c3-e591-486c-be3d-4bffec082aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.