Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 1 | 257-265

Article title

Zróżnicowanie przedsiębiorstw sektora usług turystycznych w układzie województw

Authors

Content

Title variants

EN
Diversification of tourism services sector in terms of voivodships

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono klasyfikacje województw ze względu na wybrane dane finansowe przedsiębiorstw działu turystyka i gastronomia. W celu przygotowania rankingu wykorzystano, metodę wielowymiarowej analizy statystycznej pozwalającą opisać zjawisko złożone za pomocą jednej liczby, tzw. wartości zmiennej syntetycznej.
EN
The paper presented classification of voivodships due to the selected financial data business accommodation and catering department. For this purpose it was used the multidimensional statistical analysis allowing describe complex effect with help of one variable, so called value synthetic variable.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

257-265

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

  • Bednarczyk M. (2006) Przedsiębiorczość w turystyce szansą rozwoju lokalnego w Polsce, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek -przestrzeńprzedsiębiorstwo, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 133.
  • Borys T. (1982) Przedmiot i podział statystyki i ekonometrii –artykuł dyskusyjny, Wiadomości statystyczne nr 5.
  • Bosiacki S. (2002) Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku stan obecny i perspektywy rozwoju, Bosiacki S., (red.)AWF, Poznań, s. 9.
  • Karbowiak K. (2004) Agroturystyka, jako czynnik rozwoju terenów wiejskich, w: I. Sikorska-Wolak (red.) Turystyka w rozwoju lokalnym, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 105.
  • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, Wyd. PWN, Warszawa.
  • Łazarek M., Łazarek R. (2002) Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 168.
  • Łobożewicz T. Bieńczyk G. (2001) Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 131-132.
  • Panasiuk A. (red.) (2004) Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.37
  • Turystyka w 2009 r. (2010) GUS, Warszawa, s.39

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-97ad20c3-e591-486c-be3d-4bffec082aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.